Hizmetlerimiz

Ana Sayfa Hizmetlerimiz

ELEKTRİK KONTROLLERİ

rji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 YIL,- Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 YIL,- Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:- Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 YIL,- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 YIL,- Sabit olmayan tesisler için:- Sabit işletme elemanları için: 1 YIL,- Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 AY,- Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 YILSürelerini aşmamak üzere test ve kontrolleri İSM SAĞLIK tarafından yapılmalıdır:  MUAYENE ADIİLGİLİ MEVZUAT Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Beşinci BölümElektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği   Paratoner Topraklama Kontrolü,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 343Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57    Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü ise, İSM SAĞLIK tarafından YILDA BİR süreyle yapılmalıdır:MUAYENE ADIİLGİLİ MEVZUATElektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü,Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40 

İncele

ORTAM MARUZİYET FAKTÖRLERİNİN ÖLÇÜMLERİ

ulan ortamda teçhizattan kaynaklanan gürültü ve titreşimin ölçülmesidir.Maruziyet Gürültü ve Titreşim Ölçümleri ise, bulunan alanda çalışanların karşı karşıya kalması gereken sınırın ölçülmesidir. Maruziyet sınırı aşıldığında gerekli tedbirler alınmalıdır.İSM SAĞLIK, Ortam ölçümlerinizi yapar. Ve ölçüm sonrası çıkacak sonucu raporlayarak firmaya sunar.Eğer çıkan gürültü maruziyet sınırını aşıyor ise, ortamda gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekir. Bunun çalışmaları yine İSM SAĞLIK tarafından yürütülür.Eğer ekipman veya cihazda herhangi bir şekilde gürültü veya titreşimi maruziyet sınırının altına çekme şansı yoksa, gerekli kişisel koruyucu ekipmanlarını firmaya ve çalışanlarına önererek, bu ekipmanların kullanılmasını sağlar.Ölçümlerde Hedef: Çalışanların sağlıklarının korunmasıdır. İSM SAĞLIK’nın Maruziyet Ölçümlerinde izlediği politika firmadan firmaya değişikliklik göstermektedir. Her firmaya, kendisine özel çözümler sunulmaktadır.Örneğin, işyerinin değişik noktalarında yapılan ölçümlerin tamamı maruziyet sınır değerlerini aşıyor ise, bölüm girişine "Bu Bölümde Kulak Koruyucusu Kullanmadan Çalışmak Yasaktır" türünden bir ikaz İSM SAĞLIK tarafından yazılır ve bölümdeki tüm çalışanların kulak koruyucusu kullanmaları sağlanır. Ya da işyerinin bazı bölümlerinde yapılan ölçümler maruziyet sınırının altında olmakla birlikte, bazı tezgâhlarda çalışan operatörler gürültüye maruz kalıyorlarsa, bu durumda ilgili tezgâhın yanına "Kulak Koruyucusu Kullan" ikazı İSM SAĞLIK tarafından konulur ve operatörün bu koruyucuyu kullanması sağlanır.,Esas Yapılması Gereken: Tezgâh ve makinelerde çalışan operatörlerin maruziyetinin tespiti olmalıdır.İSM SAĞLIK, Bu ölçümleri yerleşim planı üzerinde de gösterir ve çalışma sahasına "Gürültü Haritası”nı asar."Gürültü Haritası" işyerinin tamamını kapsamalıdır. Maruziyet sınırının altında değer taşıyan bölümleri yerleşim planı üzerinde gösterir. Böylelikle İSM SAĞLIK, fabrikanın tüm bölümlerindeki durumu işverene göstermektedir.Bu harita aynı zamanda, maruziyet bulunan yerlerde çalışanların kulak koruyucusu kullanmalarını takip etmek açısından da çok faydalıdır. Bu sebeple saha kontrolü yaparken İSM SAĞLIK Uzmanlarının şirketin belirli yerlerine astıracağı bu haritalardan faydalanabilirsiniz.

İncele

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

ılmaya başlanmadan önce- Veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra,- En az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve- Her halükarda periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.MUAYENE ADIİLGİLİ MEVZUATBuhar Kazanı Periyodik Kontrolü,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü(Madde 202 – 249 maddeleri)İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiKalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,Sıcak Su Kazanı Periyodik KontrolüKızgın Yağ Kazanı Periyodik KontrolüBoyler Periyodik KontrolüKompresör Periyodik KontrolüHava Tankı Periyodik Kontrolü,Genleşme Tankı Periyodik KontrolüHidrofor Periyodik KontrolüOtoklav Periyodik Kontrolü,Emniyet Valfi Kontrolü 

İncele

KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

ar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular) test ve kontrolleri,- Her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından test edilmesi gerektiği gibi, İSM SAĞLIK tarafından da YILDA  BİR test ve kontrolden geçirilmelidir.MUAYENE ADIİLGİLİ MEVZUATTavan Vinç Periyodik Kontrolü,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü(Madde 373 – 437 maddeleri)İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiPergel Vinç Periyodik Kontrolü,Kule Vinç Periyodik Kontrolü,Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,Caraskal Periyodik Kontrolü,Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,Forklift Periyodik kontrolüLift Periyodik KontrolüTranspalet Periyodik kontrolüHalat & Sapan Kontrolleri

İncele

İSG SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİ

DESTEKLEYEN TETKİKLER:1- Akciğer GrafisiTozlu ve Kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiğinde tomografi, sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda;•P-A Akciğer Filmi•Akciğer Tomografisi•Lateral Akciğer Filmi •Sipirometrik İncelemeleri yapılmaktadır.Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.2- Solunum Fonksiyon TestiTozlu ve kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek Akciğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir.3- Kulak Odyo TestiOdyolojik inceleme testleri ISO 8-1983 uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir. Gürültülü islerde çalışanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek rapor edilmektedir.4- Tam KanTanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.5- Kanda Ağır Metal ve Kimyasal Testler"Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" gereğince, kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan isçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: Civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb. maddelerinden oluşmaktadır.6- Tetanos AşısıÇalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetidir.7- Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler ve AşılarHer sektörün kendine göre risk içerdiği düşünüldüğünde, işyerlerinde çalışan isçiler için birçok tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araştırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır. Gerektiğinde diğer aşılar da yapılmalıdır.8- Göz Muayenesi“Ekranlı Araçlar” yönetmeliği kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.B - Portör Muayenesine Esas Teşkil Eden Tetkikler1593 Sayılı UHK'nun 126 ve 127'nci maddeleri gereği “Gıda ile temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır” denmektedir.MUAYENEYİ DESTEKLEYEN TETKİKLER:1- Akciğer Grafisi1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun amir hükmü gereği, gıda ile temas edenler kendilerini muayene ettirip bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu almaları emredilmiştir. Bu kapsamda gıda ile temas edenler akciğer tüberkülozu taşımadığına dair belge almak üzere akciğer filmi çektirmektedir.2- Gaita KültürüGıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yapılan incelemede amaç sindirim sisteminde bulunabilecek bulaşıcı hastalık amillerini tespit etmektir.3- Gaita ParazitGıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı parazit aranması tetkikidir.4- Burun KültürüGıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında özellikle staphylococcus aureus aranır.5- Boğaz KültürüGıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında boğazda beta hemolitik streptekok aranır.6- El KültürüGıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.7- Hepatit B TaramasıGıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir testtir. Hepatit B bulaşma riskine karşı yapılır.8- Hepatit B Asisi (Taraması Negatif Çıkanlara)Hepatit B taraması negatif çıkan isçilere yapılan aşıdır.9- Grip AsisiGıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.

İncele

İSG EĞİTİM HİZMETLERİ

şyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.Bu bağlamda İSM SAĞLIK, Teorik ve Uygulamalı İSG eğitimlerinin yanı sıra, Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri de vermektedir.  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında uzmanlaşmış mühendislerimiz tarafından, slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilir. Eğitimden önce eğitim notları teslim edilir. Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilir. (Belge için eğitime devam zorunluluğu vardır)1. Teorik Eğitimler• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler• İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi (Üst Düzey Yönetici,Orta Kademe Yönetici, İşçiler)• İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri• Yangın Eğitimleri• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler• Teorik Yangın Eğitimi• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri• Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri• Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri • Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri• Ergonomi • Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri• İş Makineleri Operatör Eğitimleri• Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar• Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• Kazı ve Çukur Emniyeti• Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar • Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri • Temel İlk Yardım Eğitimi• Hijyen Eğitimi2. Uygulamalı Eğitimler• Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi• Elektrik İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi• Çatı İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi • Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma ve Kurtarma Eğitimi• Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi • Güvenli Sürüş Temel Eğitimi • Uygulamalı Yangın Eğitimi• Davranış Odaklı Temel İSG Eğitimi• Tehlike ve Risk Değerlendirme Eğitimi• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi• Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi• Ergonomi Eğitimi• Senaryo Uygulamalı Acil Durum Tatbikatları• Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi• İskelelerde Güvenli Çalışma Eğitimi  3. Sertifikalı İlk Yardım Eğitimiİlkyardım Yönetmeliği gereği: “Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur"

İncele

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

mesinde belirlenen sürelerde,Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,Sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,Herhangi bir kaza olduğunda gerekmesi halinde,“Risk Değerlendirmesi”nin yanı sıra“İş Güvenliği Ortam Ölçümleri”ni yapmaktadır.İSM SAĞLIK TARAFINDAN YAPILAN ÖLÇÜMLER: ÖLÇÜM ADIİLGİLİ MEVZUATGürültü Ölçümüİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22, 78Gürültü YönetmeliğiDozimetrik Gürültü ÖlçümüGürültü YönetmeliğiGürültü HaritasıGürültü YönetmeliğiAydınlatma Ölçümü - Gündüzİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 16, 17, 18Aydınlatma Ölçümü - GeceTermal Konfor Ölçümü(sıcaklık, nem, hava akım hızı)İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 20, 21İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin YönetmelikToz Ölçümüİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikDozimetrik Toz Ölçümüİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76Gaz ve Buhar Ölçümüİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 60Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 15Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikKanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikTitreşim ÖlçümüTitreşim Yönetmeliği

İncele

ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETLERİ