ELEKTRİK KONTROLLERİ

Ana Sayfa ELEKTRİK KONTROLLERİ

- Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 YIL,

- Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 YIL,

- Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

- Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 YIL,


- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 YIL,

- Sabit olmayan tesisler için:
- Sabit işletme elemanları için: 1 YIL,

- Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 AY,

- Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 YIL

Sürelerini aşmamak üzere test ve kontrolleri İSM SAĞLIK tarafından yapılmalıdır:  

MUAYENE ADI

İLGİLİ MEVZUAT

 

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
Beşinci Bölüm

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

 
 
 

Paratoner Topraklama Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 343Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57

 
 
 

 

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü ise, İSM SAĞLIK tarafından YILDA BİR süreyle yapılmalıdır:

MUAYENE ADI

İLGİLİ MEVZUAT

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü,

Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40