BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

Ana Sayfa BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

- İmalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce

- Veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra,

- En az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve

- Her halükarda periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.

MUAYENE ADI

İLGİLİ MEVZUAT

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
(Madde 202 – 249 maddeleri)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Boyler Periyodik Kontrolü

Kompresör Periyodik Kontrolü

Hava Tankı Periyodik Kontrolü,

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü

Hidrofor Periyodik Kontrolü

Otoklav Periyodik Kontrolü,

Emniyet Valfi Kontrolü