İSG EĞİTİM HİZMETLERİ

Ana Sayfa İSG EĞİTİM HİZMETLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca, İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

Bu bağlamda İSM SAĞLIK, Teorik ve Uygulamalı İSG eğitimlerinin yanı sıra, Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri de vermektedir. 

 

Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında uzmanlaşmış mühendislerimiz tarafından, slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilir. Eğitimden önce eğitim notları teslim edilir. Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilir. (Belge için eğitime devam zorunluluğu vardır)

1. Teorik Eğitimler

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler
• İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi (Üst Düzey Yönetici,Orta Kademe Yönetici, İşçiler)
• İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri
• Yangın Eğitimleri
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Teorik Yangın Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri
• Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
• Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri 
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi 
• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri
• İş Makineleri Operatör Eğitimleri
• Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar
• Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi
• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Kazı ve Çukur Emniyeti
• Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar 
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri 
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri 
• Temel İlk Yardım Eğitimi

• Hijyen Eğitimi

2. Uygulamalı Eğitimler

• Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Elektrik İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
• Çatı İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi 
• Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi 
• Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
• Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi 
• Güvenli Sürüş Temel Eğitimi 
• Uygulamalı Yangın Eğitimi
• Davranış Odaklı Temel İSG Eğitimi
• Tehlike ve Risk Değerlendirme Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi
• Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
• Ergonomi Eğitimi
• Senaryo Uygulamalı Acil Durum Tatbikatları
• Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
• İskelelerde Güvenli Çalışma Eğitimi

 
 

3. Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım Yönetmeliği gereği: “Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur"