İŞ GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ana Sayfa İŞ GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İSM SAĞLIK, kurum ve kuruluşların:

  • Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,
  • Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,
  • Sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,
  • Herhangi bir kaza olduğunda gerekmesi halinde,

“Risk Değerlendirmesi”nin yanı sıra

“İş Güvenliği Ortam Ölçümleri”ni yapmaktadır.

İSM SAĞLIK TARAFINDAN YAPILAN ÖLÇÜMLER:

 

ÖLÇÜM ADI

İLGİLİ MEVZUAT

Gürültü Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22, 78
Gürültü Yönetmeliği

Dozimetrik Gürültü Ölçümü

Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Haritası

Gürültü Yönetmeliği

Aydınlatma Ölçümü - Gündüz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 16, 17, 18

Aydınlatma Ölçümü - Gece

Termal Konfor Ölçümü
(sıcaklık, nem, hava akım hızı)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 20, 21
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Toz Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Dozimetrik Toz Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Gaz ve Buhar Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 60
Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 15
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Titreşim Ölçümü

Titreşim Yönetmeliği