İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

Ana Sayfa İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR  EK-2

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

 

İŞYERİNİN :                                                                           

Unvanı:

SGK Sicil No:

Adresi:

Tel No:

Faks No:

E-posta:

 

 

 

 

 

   Fotoğraf

 

İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

 

                                                      Çalışanın Adı Soyadı

                                                      İMZA

 

                                   

ÇALIŞANIN :

Adı ve Soyadı:

T.C.Kimlik No:

Doğum Yeri ve Tarihi:

Cinsiyeti:

Eğitim Durumu:       

Medeni Durumu:                          Çocuk Sayısı:

Ev Adresi:                                                                      

Tel No:

Mesleği:

Yaptığı iş (Ayrıntılı olarak tanımlanacaktır) :

 

Çalıştığı bölüm:

Daha önce çalıştığı yerler (Bugünden geçmişe doğru):

İşkolu :                                         Yaptığı iş:                                 Giriş-çıkış tarihi:

1.

2.

3.

 

Özgeçmişi :

Kan grubu:

Konjenital/kronik hastalık:

Bağışıklama:

- Tetanoz:

- Hepatit:

- Diğer:

 

Soy geçmişi:

Anne :                              Baba    :                       Kardeş :                                  Çocuk:

 

TIBBİ ANAMNEZ :

1. Aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini yaşadınız mı?

                                                     Hayır                           Evet   

 - Balgamlı öksürük

 - Nefes darlığı

 - Göğüs ağrısı

 - Çarpıntı

 - Sırt ağrısı

 - İshal veya kabızlık

 - Eklemlerde ağrı

2. Aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri için teşhis konuldu mu?

                                                     Hayır                        Evet                  

 - Kalp hastalığı                                                              

 - Şeker hastalığı

 - Böbrek rahatsızlığı

      - Sarılık

- Mide veya on iki parmak ülseri

- İşitme kaybı

- Görme bozukluğu

- Sinir sistemi hastalığı

- Deri hastalığı

- Besin zehirlenmesi

3. Hastanede yattınız mı?

  Hayır                      Evet ise tanı…...............................................................................

4. Ameliyat oldunuz mu?

Hayır                        Evet ise neden?…..........................................................................

5. İş kazası geçirdiniz mi?

Hayır                          Evet ise ne oldu?….......................................................................

6. Meslek hastalıkları şüphesi ile ilgili tetkik veya muayeneye tabi tutuldunuz mu? 

Hayır                          Evet  ise sonuç…..........................................................................

7. Maluliyet aldınız mı?

Hayır                          Evet  ise nedeni ve oranı…............................................................

8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

Hayır                          Evet ise nedir?…...........................................................................

9. Sigara içiyor musunuz?

Hayır                         

Bırakmış      ….......ay/yıl önce              …..........ay/yıl içmiş              …........adet/gün içmiş

Evet             ….......yıldır                      …...........adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?

Hayır                         

Bırakmış      …...........yıl önce               …...........yıl içmiş                 ….............sıklıkla içmiş

Evet             …............yıldır                  …...........sıklıkla

 

      FİZİK MUAYENE SONUÇLARI :

a) Duyu organları.

   - Göz

   - Kulak-Burun-Boğaz

   - Deri

b) Kardiyovasküler sistem muayenesi.

c) Solunum sistemi muayenesi.

ç) Sindirim sistemi muayenesi.

d) Ürogenital sistem muayenesi.

e) Kas-iskelet sistemi muayenesi.

f) Nörolojik muayene.

g) Psikiyatrik muayene.

ğ) Diğer.

 -TA:         /       mmHg

 -Nb:        / dk.

 -Boy:                           Kilo:                               Vücut Kitle İndeksi:                         

 

 

LABORATUVAR BULGULARI :

a) Biyolojik analizler.

- Kan

- İdrar

b) Radyolojik analizler.

c) Fizyolojik analizler.

- Odyometre

- SFT

ç) Psikolojik testler.

d) Diğer.

 

KANAAT VE SONUÇ* :

1-     ……………………………………………………………….işinde bedenen ve ruhen

 

çalışmaya elverişlidir.

 

2-       ……………………………..…… şartıyla çalışmaya elverişlidir.   

 

 

                                                                                                          ……/……/……

                                                                            

 

(*Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs... bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir.)

 

     

 

 

İMZA

Adı ve Soyadı:

Diploma Tarih ve No:

İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve No:

 


 

 

 

EK-3

YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

İşyerinin:

Unvanı:

SGK Sicil No:

Adresi:

Tel ve Faks No:                                                                           E-posta:

İşkolu:

Çalışan sayısı:       Erkek:            Kadın:            Genç:             Çocuk:             Toplam:          

Sıra No.

Yapılan çalışmalar

Tarih

Yapan Kişi ve Unvanı

Tekrar Sayısı

Kullanılan Yöntem

Sonuç ve Yorum

1

Risk değerlendirmesi 

 

 

 

 

 

2

Ortam ölçümleri

 

 

 

 

 

3

İşe giriş muayeneleri

 

 

 

 

 

4

Periyodik muayeneler

 

 

 

 

 

5

Radyolojik analizler

 

 

 

 

 

6

Biyolojik analizler

 

 

 

 

 

7

Toksikolojik analizler

 

 

 

 

 

8

Fizyolojik testler

 

 

 

 

 

9

Psikolojik testler

 

 

 

 

 

10

Eğitim çalışmaları

 

 

 

 

 

11

Diğer çalışmalar

 

 

 

 

 

 

Tarih

                                                    

İş Güvenliği Uzmanı                                            İşveren                                                  İşyeri Hekimi

                                                İmza                                                            İmza                                                          İmza

 

 

 

 

 

EK-4

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR  

 

EK – 5

TABELA

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR  

 

 

 

EK – 6

EĞİTİM KURUMU YETKİ BELGESİ

 

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR    

EK – 7

……………………………………….. İŞYERİ HEKİMLİĞİ

EĞİTİM KURUMU GÜNLÜK KATILIMCI DEVAM ÇİZELGESİ

Program ID Kodu ve Türü:

Tarih:

Derslik Kontenjanı:

No

Adı Soyadı

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

5. Ders

6. Ders

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Eğitici

 

 

 

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorumlu Müdür Onayı

Adı Soyadı

 

İmza

 

 


        EK – 8

 

…Eğitim Kurumu

EĞİTİM KATILIM BELGESİ

Tarih:

Belge No:

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda kimlik bilgileri yazılı ……………………………………….., yeterli katılımı sağlamış ve …………………………………. eğitim programını tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

 

Adı-Soyadı          :…………………………..

T.C. Kimlik No   :…………………………..

SGK Sicil No      :…………………………..

Mesleği                 :…………………………..

Bitirdiği Program:…………………………..

 

 

 

Eğitim kurumu yetki belgesi tarih/no:      

Pratik Eğitim Gördüğü Tarih Aralığı:

Pratik Eğitim Gördüğü İşyeri Onayı:                                                                              Eğitim Kurumu Yetkilisi (Kaşe-İmza)                                                                                                                            (Kaşe-İmza)

 

EK – 9

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR        

EK – 10

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİCİ BELGESİ

 

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR  

 

EK - 11

İŞYERİ HEKİMLERİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, EĞİTİCİLER VE

SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU

 

Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi

İhtar Puanı

 1.  

İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına.

Hafif

10

 1.  

Diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına.

Hafif

10

 1.  

Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına.

Hafif

10

 1.  

Eğiticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına.

Hafif

10

 1.  

İşyeri hekimlerinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda.

Orta

20

 1.  

Diğer sağlık personelinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda.

Orta

20

 1.  

Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi durumunda.

Orta

20

 1.  

Eğiticilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat gereği verebilecekleri dersler dışında ders vermesi durumunda.

Orta

20

 

 

    EK-12

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İHTAR TABLOSU

 

Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi

İhtar Puanı

 1.          1.          

Eğitim kurumlarınca, kurumun girişinin bulunduğu kısma ilgili maddede belirtilen tabelanın asılmaması durumunda.

Hafif

10

 1.          2.          

Eğitim programının eğitim kurumu içerisinde ilan edilmemesi durumunda.

Hafif

10

 1.          3.          

Eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık durumunda her bir aykırılık başına.

Hafif

10

 1.          4.          

Eğitim kurumlarına ve katılımcılara ilişkin kayıtların eksik tutulması veya tutulmaması durumunda eğitim programı başına.

Hafif

10

 1.          5.          

Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine aykırılık durumunda ihlal başına.

Orta

20

 1.          6.          

Tabela veya basılı evrakında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması durumunda.

Orta

20

 1.          7.          

Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine uygun eğiticinin görevlendirilmemesi durumunda.

Orta

30

 1.          8.          

Mekân ve donanım ile ilgili şartlara uygunluğun devamının sağlanmaması veya yerleşim planında Genel Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılması durumunda uygunsuzluk başına.

Ağır

40

 1.          9.          

Eğitici belgesi olmayanların derse girmesi durumunda eğitici başına.

Ağır

40

 1.        10.        

Onaylanmamış programlarla eğitime başlanması durumunda program başına.

Ağır

40

 1.        11.        

Onaylanmış eğitim programının herhangi bir unsurunda Bakanlığın onayı alınmadan değişiklik yapılması durumunda uygunsuzluk başına.

Ağır

40

 1.        12.        

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken eğiticilerin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni eğitici istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi durumunda atanmayan eğitici başına.

Ağır

40

 1.        13.        

Yapılacak denetimlere engel olunması, yapılacak denetim ve kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri verilmemesi veya denetim görevinin tamamlanmasına engel olunması durumunda.

Ağır

40