İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 9 (NACE 50-59)

Ana Sayfa İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 9 (NACE 50-59)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 9 (NACE 50-59)

50

Su yolu taşımacılığı

 

50.1

Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı

 

50.10

Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı

 

50.10.12

Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dahil)

Tehlikeli

50.10.13

Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)

Tehlikeli

50.10.14

Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği

Az Tehlikeli

50.10.15

Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)

Tehlikeli

50.10.16

Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması

Tehlikeli

50.10.90

Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil)

Tehlikeli

50.2

Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı

 

50.20

Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı

 

50.20.17

Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)

Çok Tehlikeli

50.20.18

Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)

Tehlikeli

50.20.19

Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç)

Tehlikeli

50.20.20

Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması

Tehlikeli

50.20.21

Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması

Tehlikeli

50.20.22

Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç)

Tehlikeli

50.20.23

Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç)

Tehlikeli

50.20.24

Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması

Çok Tehlikeli

50.20.25

Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)

Çok Tehlikeli

50.20.26

Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)

Tehlikeli

50.20.27

Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç)

Tehlikeli

50.20.28

Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç)

Tehlikeli

50.20.29

Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)

Tehlikeli

50.20.30

Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)

Çok Tehlikeli

50.20.90

Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı

Tehlikeli

50.20.91

Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)

Tehlikeli

50.3

İç sularda yolcu taşımacılığı

 

50.30

İç sularda yolcu taşımacılığı

 

50.30.08

İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dahil)

Tehlikeli

50.30.09

İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması

Tehlikeli

50.4

İç sularda yük taşımacılığı

 

50.40

İç sularda yük taşımacılığı

 

50.40.05

İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.)

Tehlikeli

50.40.07

İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)

Tehlikeli

50.40.08

İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.)

Tehlikeli

51

Hava yolu taşımacılığı

 

51.1

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı

 

51.10

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı

 

51.10.01

Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar)

Tehlikeli

51.10.02

Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dahil)

Tehlikeli

51.10.03

Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması

Tehlikeli

51.2

Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı

 

51.21

Hava yolu ile yük taşımacılığı

 

51.21.17

Hava yolu ile yük taşımacılığı

Tehlikeli

51.22

Uzay taşımacılığı

 

51.22.02

Uzay taşımacılığı (uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması, yük ve yolcuların uzaya taşınması)

Çok Tehlikeli

52

Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler

 

52.1

Depolama ve ambarlama

 

52.10

Depolama ve ambarlama

 

52.10.02

Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama)

Tehlikeli

52.10.03

Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.)

Tehlikeli

52.10.04

Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri

Çok Tehlikeli

52.10.05

Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. hariç)

Tehlikeli

52.10.90

Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç)

Tehlikeli

52.2

Taşımacılık için destekleyici faaliyetler

 

52.21

Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri

 

52.21.04

Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri

Tehlikeli

52.21.05

Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dahil, emanetçilik hariç)

Az Tehlikeli

52.21.06

Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dahil)

Tehlikeli

52.21.07

Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil)

Az Tehlikeli

52.21.08

Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği

Az Tehlikeli

52.21.09

Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri

Az Tehlikeli

52.21.10

Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)

Az Tehlikeli

52.21.12

Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması

Çok Tehlikeli

52.21.13

Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.21.90

Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil)

Az Tehlikeli

52.22

Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri

 

52.22.06

Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç)

Tehlikeli

52.22.07

Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak deniz feneri, fener dubası, fener gemisi, şamandıra, kanal işaretleri vb. seyir yardımcıları ile verilen hizmet faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.22.08

Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılması dahil)

Tehlikeli

52.22.10

Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması vb.)

Tehlikeli

52.22.90

Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler

Tehlikeli

52.23

Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri

 

52.23.03

Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç)

Tehlikeli

52.23.04

Havaalanı işletmeciliği (uçak pisti işletme hizmetleri ve hava yolu yolcu terminali hizmetleri dahil, havaalanı yer hizmetleri hariç)

Az Tehlikeli

52.23.06

Hava trafik kontrol hizmetleri (havaalanında yer alan kule ve radar istasyonları tarafından sağlanan hizmetler dahil)

Tehlikeli

52.23.07

Uzay taşımacılığını destekleyici hizmetler

Çok Tehlikeli

52.23.90

Hava taşımacılığını destekleyici diğer faaliyetler (havaalanlarında yangın söndürme ve yangın önleme faaliyetleri, hava taşıtlarının çekilmesi, vb.)

Çok Tehlikeli

52.24

Kargo yükleme boşaltma hizmetleri

 

52.24.08

Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil)

Tehlikeli

52.24.09

Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri

Tehlikeli

52.24.10

Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri

Tehlikeli

52.24.11

Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri

Tehlikeli

52.29

Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler

 

52.29.01

Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.02

Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.03

Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.04

Gümrük komisyoncularının faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.05

Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.)

Az Tehlikeli

52.29.06

Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.07

Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.09

Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği

Az Tehlikeli

52.29.11

Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi

Az Tehlikeli

52.29.13

Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.14

Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.15

Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.16

Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler

Az Tehlikeli

52.29.17

Yük taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.18

Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

52.29.90

Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil)

Tehlikeli

53

Posta ve kurye faaliyetleri

 

53.1

Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri

 

53.10

Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri

 

53.10.01

Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri (kargo ve kurye şirketlerinin faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

53.2

Diğer posta ve kurye faaliyetleri

 

53.20

Diğer posta ve kurye faaliyetleri

 

53.20.08

Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç)

Tehlikeli

53.20.09

Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil, evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

53.20.10

Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)

Tehlikeli

I

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

 

55

Konaklama

 

55.1

Oteller ve benzeri konaklama yerleri

 

55.10

Oteller ve benzeri konaklama yerleri

 

55.10.02

Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)

Az Tehlikeli

55.10.05

Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)

Az Tehlikeli

55.2

Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri

 

55.20

Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri

 

55.20.01

Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

55.20.03

Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri

Az Tehlikeli

55.20.04

Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri

Az Tehlikeli

55.3

Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri

 

55.30

Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri

 

55.30.36

Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)

Az Tehlikeli

55.9

Diğer konaklama yerleri

 

55.90

Diğer konaklama yerleri

 

55.90.01

Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)

Az Tehlikeli

55.90.02

Misafirhaneler, ordu evi, polis evi ve öğretmen evleri ile eğitim ve dinlenme tesisleri gibi konaklama yerlerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

55.90.03

Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından işletildiğinde yataklı vagonlar, vb. dahil, misafirhaneler, öğretmen evi, vb. hariç)

Az Tehlikeli

56

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

 

56.1

Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

 

56.10

Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

 

56.10.01

Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil)

Az Tehlikeli

56.10.02

Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.03

Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.04

Dondurmacıların faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.05

Oturacak yeri olmayan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.), al götür tesisleri ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri

Az Tehlikeli

56.10.06

Döner, lahmacun ve pidecilik faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.07

Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.08

Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.09

Pastanelerin ve tatlıcıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.10

Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.14

Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon, vb.)

Az Tehlikeli

56.10.17

Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

Az Tehlikeli

56.10.18

Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri

Az Tehlikeli

56.10.19

Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri

Az Tehlikeli

56.2

Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri

 

56.21

Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri

 

56.21.01

Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri

Az Tehlikeli

56.29

Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri

 

56.29.01

Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)

Az Tehlikeli

56.29.03

Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri

Az Tehlikeli

56.29.90

Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç)

Az Tehlikeli

56.3

İçecek sunum hizmetleri

 

56.30

İçecek sunum hizmetleri

 

56.30.02

Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti

Az Tehlikeli

56.30.03

Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz)

Az Tehlikeli

56.30.04

Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz)

Tehlikeli

56.30.05

Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz)

Tehlikeli

56.30.06

Trenlerde ve gemilerde işletilen barların faaliyetleri (alkollü-alkolsüz)

Az Tehlikeli

56.30.08

Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti

Az Tehlikeli

56.30.90

Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri

Az Tehlikeli

J

BİLGİ VE İLETİŞİM

 

58

Yayımcılık faaliyetleri

 

58.1

Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımcılık faaliyetleri

 

58.11

Kitap yayımı

 

58.11.01

Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)

Az Tehlikeli

58.11.03

Çocuk kitaplarının yayımlanması

Az Tehlikeli

58.11.04

Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, haritalar vb. dahil)

Az Tehlikeli

58.12

Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması

 

58.12.01

Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve ticaret rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.)

Az Tehlikeli

58.13

Gazetelerin yayımlanması

 

58.13.01

Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil)

Az Tehlikeli

58.14

Dergi ve süreli yayınların yayımlanması

 

58.14.02

Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)

Az Tehlikeli

58.14.03

Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)

Az Tehlikeli

58.14.90

Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) (çizgi roman, magazin dergileri vb.)

Az Tehlikeli

58.19

Diğer yayıncılık faaliyetleri

 

58.19.04

Değerli kağıtların yayımlanması faaliyetleri (pul, tahvil, hisse senedi, bono veya senet vb. değerli kağıtlar)

Az Tehlikeli

58.19.90

Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam materyali vb.)

Az Tehlikeli

58.2

Yazılım programlarının yayımlanması

 

58.21

Bilgisayar oyunlarının yayımlanması

 

58.21.01

Bilgisayar oyunlarının yayımlanması

Az Tehlikeli

58.29

Diğer yazılım programlarının yayımlanması

 

58.29.01

Diğer yazılım programlarının yayımlanması

Az Tehlikeli

59

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri

 

59.1

Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri

 

59.11

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri

 

59.11.03

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)

Az Tehlikeli

59.12

Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri

 

59.12.01

Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)

Az Tehlikeli

59.13

Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri

 

59.13.02

Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri (film hakları ve gelirleri için lisanslama hizmetleri, çalışmaların gösterimi, yayımlanması ve kiralanması için izin verilmesi, elde edilen gelirlerin dağıtılması vb.)

Az Tehlikeli

59.14

Sinema filmi gösterim faaliyetleri

 

59.14.02

Sinema filmi gösterim faaliyetleri

Az Tehlikeli

59.2

Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

 

59.20

Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

 

59.20.01

Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)

Az Tehlikeli

59.20.02

Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)

Tehlikeli

59.20.03

Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri

Az Tehlikeli

59.20.06

Radyo programı yapımcılık faaliyetleri

Az Tehlikeli