İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 5 (NACE 28-31)

Ana Sayfa İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 5 (NACE 28-31)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 5 (NACE 28-31)

28

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

 

28.1

Genel amaçlı makinelerin imalatı

 

28.11

Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)

 

28.11.08

Türbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarkları ve bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo pervaneler hariç)

Tehlikeli

28.11.09

Deniz taşıtlarında, demir yolu taşıtlarında ve sanayide kullanılan kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorların ve bunların parçalarının imalatı (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)

Tehlikeli

28.11.10

Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.de kullanılan pistonlar, silindirler ve silindir blokları, silindir başları, silindir gömlekleri, emme ve egzos subapları, segmanlar, hareket kolları, karbüratörler, yakıt memeleri vb.nin imalatı

Tehlikeli

28.12

Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı

 

28.12.05

Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunların parçaları)

Tehlikeli

28.13

Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı

 

28.13.01

Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla çalışan hava pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç)

Tehlikeli

28.13.02

Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil) (tulumba dahil, içten yanmalı motorlar için olanlar hariç)

Tehlikeli

28.13.03

El ve ayakla çalışan hava pompalarının imalatı

Tehlikeli

28.13.04

İçten yanmalı motorlara monte edilmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı (yağ pompaları, yakıt pompaları (benzin, mazot vb. pompaları) ve soğutma pompaları)

Tehlikeli

28.14

Diğer musluk ve valf/vana imalatı

 

28.14.01

Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil)

Çok Tehlikeli

28.14.02

Diğer musluk ve valf/vana imalatı (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil, dökme olanlar hariç)

Tehlikeli

28.15

Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

 

28.15.01

Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı rulmanlar, aktarma milleri (şaftları), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman yatakları, düz mil rulmanları, yatak kovanları ve mil şaft yatakları vb.)

Tehlikeli

28.15.02

Debriyajlar (kavramalar), mil (şaft) kaplinler ve üniversal mafsalların imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan debriyajlar hariç)

Tehlikeli

28.15.03

Dişliler/dişli takımları, bilyeli ve makaralı vidalar, şanzımanlar, vites kutuları ve diğer hız değiştiricilerin imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan vites kutuları ve diferansiyelleri hariç)

Tehlikeli

28.15.04

Volanlar ve kasnaklar ile mafsallı bağlantı zincirleri ve güç aktarım zincirlerinin imalatı

Tehlikeli

28.2

Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı

 

28.21

Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı

 

28.21.07

Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları dahil)

Tehlikeli

28.21.08

Ocak brülörleri (ateşleyicileri) imalatı

Tehlikeli

28.21.09

Mekanik kömür taşıyıcıları, mekanik ızgaralar, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazların imalatı

Tehlikeli

28.21.10

Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı

Tehlikeli

28.21.11

Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatı

Tehlikeli

28.21.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların (sanayi ocakları) imalatı

Tehlikeli

28.22

Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı

 

28.22.10

El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.)

Tehlikeli

28.22.11

Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç)

Tehlikeli

28.22.12

Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elavatör ve konveyörlerin imalatı

Tehlikeli

28.22.13

Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı (teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için yükleme makineleri ve diğerleri)

Tehlikeli

28.23

Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)

 

28.23.01

Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli, elektronik, mekanik vb.)

Tehlikeli

28.23.02

Dikte makinelerinin imalatı (taşınabilir ve küçük ses kayıt cihazları)

Tehlikeli

28.23.03

Yazarkasa imalatı

Tehlikeli

28.23.04

Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.23.05

Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı (elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yazı yazanlar dahil)

Tehlikeli

28.23.06

Fotokopi ve termokopi makineleri ile büro tipi ofset baskı makinelerinin (kağıt ebadı

Tehlikeli

28.23.07

Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı tahta dahil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı

Tehlikeli

28.23.08

Teksir makineleri, posta işleme makineleri, adres basma makineleri ile diğer büro makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.24

Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı

 

28.24.01

Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma vb. elektrikli elle kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap, çivileme aleti, perçin tabancası vb.)

Tehlikeli

28.25

Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç

 

28.25.01

Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.)

Tehlikeli

28.25.02

Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı havalandırma pervaneleri dahil)

Tehlikeli

28.25.03

İklimlendirme cihazlarının (klimalar) imalatı (motorlu taşıtlarda kullanılanlar dahil)

Tehlikeli

28.25.04

Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin ve hava/gazların filtrelenmesi ve arıtılması için kullanılan makine ve cihazların imalatı

Tehlikeli

28.29

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı

 

28.29.01

Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için damıtma ve rektifiye donanımları imalatı

Tehlikeli

28.29.02

Gaz jeneratörleri, su gazı jeneratörleri, asetilen gazı jeneratörleri ve benzerlerinin imalatı

Tehlikeli

28.29.03

Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme ve kurutma makineleri imalatı (kavanoz, bidon, fıçı, kutu vb.)

Tehlikeli

28.29.04

Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil)

Tehlikeli

28.29.05

Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için makineler)

Tehlikeli

28.29.06

Otomatik ürün satış makinelerinin imalatı (yiyecek, içecek, vb. otomatik satış makinesi) (para bozma makineleri dahil)

Tehlikeli

28.29.07

Metal tabakalardan contaların ve mekanik salmastraların imalatı (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar)

Tehlikeli

28.29.08

Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta ve laboratuvarlarda kullanılan hassas tartılar hariç)

Tehlikeli

28.29.09

Santrifüj imalatı (krema makinesi, çamaşır kurutma makinesi, laboratuvarlarda kullanılanlar hariç)

Tehlikeli

28.29.10

Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı

Tehlikeli

28.29.11

Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dahil)

Tehlikeli

28.29.12

Sanayi tipi bulaşık makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.29.17

Kalender veya diğer hadde makinelerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç)

Tehlikeli

28.29.18

İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve benzerlerinin imalatı

Tehlikeli

28.29.19

Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller ile elle kullanılan diğer ölçü aletlerinin imalatı

Tehlikeli

28.29.20

Maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için bys. makinelerin imalatı (su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerleri ile metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması için vakum-buhar tesisleri vb.)

Tehlikeli

28.3

Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı

 

28.30

Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı

 

28.30.08

Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı

Tehlikeli

28.30.09

Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı

Tehlikeli

28.30.10

Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin (motokültörler) imalatı

Tehlikeli

28.30.11

Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dahil)

Tehlikeli

28.30.12

Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil)

Tehlikeli

28.30.13

Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.)

Tehlikeli

28.30.14

Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.30.15

Süt sağma makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.30.16

Tarım ve bahçecilikte kullanılan sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler vb.)

Tehlikeli

28.30.17

Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve cihazların imalatı

Tehlikeli

28.4

Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı

 

28.41

Metal işleme makinelerinin imalatı

 

28.41.01

Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal ve benzerlerini işlemek için işleme merkezlerinin imalatı

Tehlikeli

28.41.03

Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım tezgahlarının imalatı

Tehlikeli

28.41.06

Metal işlemek için kullanılan diğer takım tezgahlarının imalatı

Tehlikeli

28.41.07

Metal işleyen takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç)

Tehlikeli

28.49

Diğer takım tezgahlarının imalatı

 

28.49.02

Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için)

Tehlikeli

28.49.03

Taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (testere, taşlama, parlatma, vb.)

Tehlikeli

28.49.04

Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (transfer, testere, planya, freze, taşlama, zımparalama, parlatma, bükme, delme, dilimleme, pres, vb.)

Tehlikeli

28.49.05

Takım tezgahları ve el aletleri için takım tutucuları ve kendinden açılan pafta kafaları, işlenecek parça tutucuları, bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar, dingiller, yüksükler ve rakorlar ile fikstürlerin imalatı

Tehlikeli

28.49.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahlarının imalatı

Tehlikeli

28.9

Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

 

28.91

Metalürji makineleri imalatı

 

28.91.01

Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, döküm makineleri, vb. sıcak metallerin işlenmesi için kullanılan makine ve teçhizatın imalatı

Tehlikeli

28.91.02

Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların imalatı

Tehlikeli

28.92

Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

 

28.92.01

Beton ve harç karıştırıcıların imalatı (mikserler dahil, beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar hariç)

Tehlikeli

28.92.02

Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) ve sökme makineleri, harç ve asfalt yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.92.03

Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve harç karıştırıcılar (mikserler) hariç)

Tehlikeli

28.92.05

Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme ve sondaj makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü)

Tehlikeli

28.92.06

Yer altı kullanımı için sürekli hareketli elevatör ve konveyörlerin imalatı

Tehlikeli

28.92.08

Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte kullanılan traktörler)

Tehlikeli

28.92.09

Kara yolu dışında kullanılan damperli kamyonların imalatı (mega kamyonlar)

Tehlikeli

28.92.10

Kar küreyici ve püskürtücüleri, toprağı sıkıştırmaya veya bastırıp sıkıştırmaya mahsus makineler ile maden, taşocağı, inşaat, imar, park vb. işler için kullanılan diğer makinelerin imalatı

Tehlikeli

28.92.11

Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dahil)

Tehlikeli

28.93

Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı

 

28.93.01

Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri)

Tehlikeli

28.93.02

Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler)

Tehlikeli

28.93.03

Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.)

Tehlikeli

28.93.04

Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün yapraklarını damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü veya çiğneme tütünleri imalinde kullanılan makineler)

Tehlikeli

28.93.06

Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.)

Tehlikeli

28.93.07

Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı olanlar)

Tehlikeli

28.93.08

Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. dahil)

Tehlikeli

28.93.09

Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve cihazları dahil)

Tehlikeli

28.93.10

Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler dahil)

Tehlikeli

28.94

Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

 

28.94.01

Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi veya tamiri için kullanılan makinelerin imalatı

Tehlikeli

28.94.02

Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalatı

Tehlikeli

28.94.03

Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dahil)

Tehlikeli

28.94.04

Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil)

Tehlikeli

28.94.05

Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı

Tehlikeli

28.94.06

Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.94.07

Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting makinelerinin imalatı (gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri dahil)

Tehlikeli

28.94.08

Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç)

Tehlikeli

28.94.09

Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç)

Tehlikeli

28.95

Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

 

28.95.01

Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve bunların parçalarının imalatı

Tehlikeli

28.96

Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı

 

28.96.01

Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makineler)

Tehlikeli

28.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

 

28.99.01

Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç)

Tehlikeli

28.99.02

Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajında kullanılan makinelerin imalatı

Tehlikeli

28.99.04

Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı

Tehlikeli

28.99.05

Otomatik bovling salonu donanımlarının, dönme dolap, atlı karınca, salıncak, poligon, vb. diğer panayır alanı eğlence donanımları ile kumarhane oyun masalarının imalatı

Tehlikeli

28.99.06

Hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede hava taşıtlarının kalkmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı

Tehlikeli

28.99.07

Yarı iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazların imalatı

Tehlikeli

28.99.08

Sicim ve halat makinelerinin imalatı

Tehlikeli

28.99.09

Lastik tekerlerin balansında ve hizalanmasında kullanılan donanımların imalatı (jant için kullanılanlar hariç)

Tehlikeli

28.99.10

Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen sanayi robotlarının imalatı

Tehlikeli

28.99.11

Kurutucuların imalatı (odun, kağıt hamuru, kağıt, mukavva, süt tozu ve diğer malzemelerin imalatında kullanılanlar) (ev tipi, tarım ürünleri ve tekstil için olanlar hariç)

Tehlikeli

28.99.12

İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı

Çok Tehlikeli

28.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

Tehlikeli

29

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

 

29.1

Motorlu kara taşıtlarının imalatı

 

29.10

Motorlu kara taşıtlarının imalatı

 

29.10.01

Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı

Tehlikeli

29.10.02

Otomobil ve benzeri araçların imalatı

Tehlikeli

29.10.03

Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)

Tehlikeli

29.10.04

Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı

Tehlikeli

29.10.05

Kar motosikleti, golf arabası, ATV motosikletler, go-kart arabaları vb. taşıtların imalatı

Tehlikeli

29.10.07

Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)

Tehlikeli

29.10.08

Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı

Tehlikeli

29.2

Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

 

29.20

Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

 

29.20.01

Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların karoserleri, kasaları, aksları ve diğer parçaları)

Tehlikeli

29.20.02

Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının karoserleri)

Tehlikeli

29.20.03

Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak tasarlanmış olanlar)

Tehlikeli

29.20.04

Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (karavan tipinde olanlar ve tarımsal amaçlı olanlar hariç)

Tehlikeli

29.20.05

Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı - ev olarak veya kamp için

Tehlikeli

29.20.06

Motorlu kara taşıtlarının modifiye edilmesi ve karoser hizmetleri

Tehlikeli

29.3

Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

 

29.31

Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı

 

29.31.04

Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme bujisi ve manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör, ateşleme bobini, marş motoru, alternatör vb. imalatı

Tehlikeli

29.31.05

Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları,  kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı

Tehlikeli

29.31.06

Oto alarm sistemlerinin imalatı

Tehlikeli

29.31.07

Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet dinamoları dahil)

Tehlikeli

29.32

Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı

 

29.32.20

Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil)

Tehlikeli

29.32.21

Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dahil)

Tehlikeli

29.32.22

Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve havayolu için olanlar hariç)

Tehlikeli

30

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

 

30.1

Gemi ve tekne yapımı

 

30.11

Gemilerin ve yüzen yapıların inşası

 

30.11.01

Yüzen ve su altında kalabilen sondaj platformlarının inşası faaliyetleri

Çok Tehlikeli

30.11.02

Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover kraftların ve diğer gemilerin inşası (spor ve eğlence amaçlı olanlar hariç)

Çok Tehlikeli

30.11.03

Savaş gemileri ve denizaltıların imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.04

Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemilerinin yapımı

Çok Tehlikeli

30.11.05

Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, şamandıralar, yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, eğlence amaçlı olmayan şişme botlar vb. imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.06

Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak yerlerin imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.07

Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.08

Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve yeniden inşası

Çok Tehlikeli

30.12

Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı

 

30.12.01

Jet ski vb. kişisel su araçlarının imalatı

Tehlikeli

30.12.03

Şişirilebilir motorlu/motorsuz botların imalatı (eğlence ve spor amaçlı olanlar)

Tehlikeli

30.12.04

Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatların, sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence amaçlı hover kraftların ve benzer araçların imalatı (polyester tekneler dahil)

Çok Tehlikeli

30.2

Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

 

30.20

Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

 

30.20.01

Demir yolu ve tramvay lokomotifleri, vagonları, bagaj vagonları, lokomotif tenderleri, demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları imalatı (lokomotiflere ve vagonlara ait parçalar ile koltuklarının imalatı hariç)

Tehlikeli

30.20.02

Demir yolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarının parçalarının imalatı

Tehlikeli

30.20.03

Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı

Tehlikeli

30.20.04

Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)

Tehlikeli

30.20.05

Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarının büyük çapta yenilenmesi ve donanım hizmetleri (tamamlama)

Tehlikeli

30.3

Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

 

30.30

Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

 

30.30.01

Helikopter imalatı (helikopter veya helikopter motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil)

Tehlikeli

30.30.02

Hava taşıtı parçalarının imalatı (uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları, motorlar, turbo jetler, turbo pervaneli motorlar vb. ile bunların parçaları)

Tehlikeli

30.30.03

Sıcak hava balonu, zeplin, planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava araçlarının imalatı

Tehlikeli

30.30.04

Uçak ve benzer hava taşıtlarının imalatı (uçak veya uçak motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil)

Tehlikeli

30.30.05

Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçalarının imalatı

Tehlikeli

30.30.06

Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı

Çok Tehlikeli

30.30.07

Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı

Çok Tehlikeli

30.30.08

Hava taşıtları ve uzay araçlarında kullanılan koltukların imalatı

Tehlikeli

30.4

Askeri savaş araçlarının imalatı

 

30.40

Askeri savaş araçlarının imalatı

 

30.40.01

Askeri savaş araçlarının imalatı (tank, zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları)

Çok Tehlikeli

30.9

Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı

 

30.91

Motosiklet imalatı

 

30.91.01

Motosiklet, moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı

Tehlikeli

30.91.02

Motosiklet parça ve aksesuarları imalatı (sele, motosiklet yan sepeti, motosiklet vitesi vb.)

Tehlikeli

30.91.03

Motosiklet motorları imalatı

Tehlikeli

30.92

Bisiklet ve engelli aracı imalatı

 

30.92.01

Motorsuz bisiklet imalatı (üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış bisikleti, vitesli bisiklet) (çocuklar için plastik bisikletler hariç)

Tehlikeli

30.92.02

Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı (jantlar, gidonlar, iskelet, çatallar, pedal fren göbekleri/poyraları, göbek/poyra frenleri, krank-dişlileri, pedallar ve serbest dişlilerin parçaları, vb.)

Tehlikeli

30.92.03

Engelli araçlarının imalatı (motorlu, motorsuz, akülü, şarjlı, vb.)

Tehlikeli

30.92.04

Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı

Tehlikeli

30.92.05

Bebek arabaları, pusetler ve bunların parçalarının imalatı

Tehlikeli

30.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

 

30.99.01

Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı (alışveriş arabaları, sanayi el arabaları, işportacı arabaları, bagaj arabaları, elle çekilen golf arabaları, hasta nakli için arabalar, kızaklar dahil)

Tehlikeli

30.99.02

Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı (at, eşek arabası, fayton, vb.)

Az Tehlikeli

30.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Tehlikeli

31

Mobilya imalatı

 

31.0

Mobilya imalatı

 

31.01

Büro ve mağaza mobilyaları imalatı

 

31.01.01

Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı (taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.)

Tehlikeli

31.01.02

Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyaların imalatı (mikroskop masaları, laboratuvar masaları (vitrinli, gaz memeli, musluk tertibatlı, vb. olsun olmasın), çeker ocaklar, teçhizatsız çizim masaları, vb.)

Tehlikeli

31.01.03

Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı (laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç)

Tehlikeli

31.01.04

Büro mobilyalarının iskeletlerinin imalatı

Tehlikeli

31.02

Mutfak mobilyalarının imalatı

 

31.02.01

Mutfak mobilyalarının imalatı

Tehlikeli

31.03

Yatak imalatı

 

31.03.01

Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı hariç)

Tehlikeli

31.03.02

Yatak desteklerinin imalatı (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, ahşap latalı döşenmiş somya bazaları, somya, karyola, vb.)

Tehlikeli

31.09

Diğer mobilyaların imalatı

 

31.09.01

Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması

Çok Tehlikeli

31.09.02

Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev mobilyalarının yeniden kaplanması hariç)

Tehlikeli

31.09.03

Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı

Tehlikeli

31.09.04

Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil)

Tehlikeli

31.09.05

Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb iskeletlerinin imalatı (iskeletçiler) (plastik olanlar ile bürolarda kullanılanlar hariç)

Tehlikeli

31.09.06

Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. mobilyaların imalatı (plastik olanlar hariç)

Tehlikeli

31.09.07

Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takımı, çekyat, divan, markiz, vb. imalatı (plastik olanlar ile bürolarda ve park ve bahçelerde kullanılanlar hariç)

Tehlikeli

31.09.08

Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı

Tehlikeli