İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 10 (NACE 60-77)

Ana Sayfa İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 10 (NACE 60-77)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI KISIM 10 (NACE 60-77)

60

Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

 

60.1

Radyo yayıncılığı

 

60.10

Radyo yayıncılığı

 

60.10.09

Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)

Az Tehlikeli

60.2

Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

 

60.20

Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

 

60.20.01

Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

Az Tehlikeli

61

Telekomünikasyon

 

61.1

Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.10

Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.10.15

Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması hariç)

Az Tehlikeli

61.10.17

Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması

Az Tehlikeli

61.2

Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.20

Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.20.02

Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç)

Az Tehlikeli

61.20.03

Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması

Az Tehlikeli

61.3

Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.30

Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.30.01

Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

Tehlikeli

61.9

Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.90

Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

 

61.90.04

Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi

Tehlikeli

61.90.05

İnternet kafelerin faaliyetleri

Az Tehlikeli

61.90.07

Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri

Az Tehlikeli

61.90.90

Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)

Tehlikeli

62

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

 

62.0

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

 

62.01

Bilgisayar programlama faaliyetleri

 

62.01.01

Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

Az Tehlikeli

62.02

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri

 

62.02.01

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)

Az Tehlikeli

62.03

Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

 

62.03.01

Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

Az Tehlikeli

62.09

Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

 

62.09.01

Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri

Az Tehlikeli

62.09.02

Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)

Az Tehlikeli

63

Bilgi hizmet faaliyetleri

 

63.1

Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

 

63.11

Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler

 

63.11.08

Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)

Az Tehlikeli

63.12

Web portalları

 

63.12.01

Web portalı faaliyetleri

Az Tehlikeli

63.9

Diğer bilgi hizmet faaliyetleri

 

63.91

Haber ajanslarının faaliyetleri

 

63.91.01

Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri)

Az Tehlikeli

63.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

 

63.99.01

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.)

Az Tehlikeli

K

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

 

64

Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

 

64.1

Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

 

64.11

Merkez bankası faaliyetleri

 

64.11.06

Merkez bankası faaliyetleri

Az Tehlikeli

64.19

Diğer parasal aracılık faaliyetleri

 

64.19.01

Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)

Az Tehlikeli

64.2

Holding şirketlerinin faaliyetleri

 

64.20

Holding şirketlerinin faaliyetleri

 

64.20.19

Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)

Az Tehlikeli

64.3

Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar

 

64.30

Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar

 

64.30.01

Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar

Az Tehlikeli

64.9

Diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

 

64.91

Finansal kiralama

 

64.91.01

Finansal kiralama (finansal leasing)

Az Tehlikeli

64.92

Diğer kredi verme faaliyetleri

 

64.92.01

Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)

Az Tehlikeli

64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

Az Tehlikeli

64.92.07

İkrazatçıların faaliyetleri

Az Tehlikeli

64.92.08

Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

64.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

 

64.99.01

Faktöring faaliyetleri

Az Tehlikeli

64.99.03

Gayrimenkul yatırım ortaklığı

Az Tehlikeli

64.99.08

Yatırım bankacılığı faaliyetleri

Az Tehlikeli

64.99.09

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar)

Az Tehlikeli

64.99.10

Menkul kıymet yatırım ortaklığı

Az Tehlikeli

64.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil)

Az Tehlikeli

65

Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)

 

65.1

Sigorta

 

65.11

Hayat sigortası

 

65.11.02

Hayat sigortası faaliyetleri

Az Tehlikeli

65.12

Hayat sigortası dışındaki sigortalar

 

65.12.13

Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)

Az Tehlikeli

65.2

Reasürans

 

65.20

Reasürans

 

65.20.01

Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilişkin riskin üstlenilmesi)

Az Tehlikeli

65.3

Emeklilik fonları

 

65.30

Emeklilik fonları

 

65.30.01

Emeklilik fonu faaliyetleri

Az Tehlikeli

66

Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler

 

66.1

Finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

 

66.11

Finansal piyasaların yönetimi

 

66.11.02

Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dahil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)

Az Tehlikeli

66.12

Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı

 

66.12.01

Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

Az Tehlikeli

66.12.04

Döviz bürolarının faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.12.06

Kambiyo hizmetleri (döviz bürolarının faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

66.12.08

Emtia sözleşmeleri aracılık faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.19

Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

 

66.19.02

İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

66.19.03

Finansal danışmanlık faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.19.04

Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.19.05

Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.)

Az Tehlikeli

66.19.06

Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.19.07

Yediemin faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.19.90

Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.)

Az Tehlikeli

66.2

Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler

 

66.21

Risk ve hasar değerlemesi

 

66.21.01

Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil)

Az Tehlikeli

66.22

Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri

 

66.22.01

Sigorta acentelerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.22.02

Sigorta brokerlarının faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.29

Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler

 

66.29.01

Aktüerya faaliyetleri

Az Tehlikeli

66.29.90

Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler (kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, vb.)

Az Tehlikeli

66.3

Fon yönetimi faaliyetleri

 

66.30

Fon yönetimi faaliyetleri

 

66.30.02

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

Az Tehlikeli

L

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

 

68

Gayrimenkul faaliyetleri

 

68.1

Kendine ait gayrimenkulun alınıp satılması

 

68.10

Kendine ait gayrimenkulun alınıp satılması

 

68.10.01

Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

Az Tehlikeli

68.2

Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulun kiraya verilmesi veya işletilmesi

 

68.20

Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulun kiraya verilmesi veya işletilmesi

 

68.20.02

Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

Az Tehlikeli

68.3

Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri

 

68.31

Gayrimenkul acenteleri

 

68.31.01

Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)

Az Tehlikeli

68.31.02

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri

Az Tehlikeli

68.32

Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulun yönetilmesi

 

68.32.02

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)

Az Tehlikeli

68.32.03

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri

Az Tehlikeli

68.32.04

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği

Az Tehlikeli

M

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

 

69

Hukuk ve muhasebe faaliyetleri

 

69.1

Hukuk faaliyetleri

 

69.10

Hukuk faaliyetleri

 

69.10.01

Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda)

Az Tehlikeli

69.10.02

Hukuk müşavirliği

Az Tehlikeli

69.10.03

Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri)

Az Tehlikeli

69.10.04

Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)

Az Tehlikeli

69.10.07

Noterlik faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.10.08

Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.10.09

Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri)

Az Tehlikeli

69.2

Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı

 

69.20

Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı

 

69.20.01

Mali müşavirlik hizmetleri

Az Tehlikeli

69.20.02

Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.20.03

Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.20.04

Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.20.05

Mali denetim faaliyetleri

Az Tehlikeli

70

İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

 

70.1

İdare merkezi faaliyetleri

 

70.10

İdare merkezi faaliyetleri

 

70.10.01

İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)

Az Tehlikeli

70.2

İdari danışmanlık faaliyetleri

 

70.21

Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

 

70.21.01

Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

Az Tehlikeli

70.22

İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri

 

70.22.02

İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Az Tehlikeli

70.22.03

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri

Az Tehlikeli

71

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri

 

71.1

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık

 

71.11

Mimarlık faaliyetleri

 

71.11.01

Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri

Az Tehlikeli

71.11.02

Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı, vaziyet planı vb. dahil)

Az Tehlikeli

71.11.04

Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri

Az Tehlikeli

71.12

Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık

 

71.12.01

Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması)

Az Tehlikeli

71.12.03

Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

Az Tehlikeli

71.12.04

Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)

Az Tehlikeli

71.12.05

Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri

Az Tehlikeli

71.12.06

Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)

Az Tehlikeli

71.12.07

Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)

Az Tehlikeli

71.12.08

Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)

Az Tehlikeli

71.12.09

Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)

Az Tehlikeli

71.12.10

Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)

Az Tehlikeli

71.12.11

Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)

Az Tehlikeli

71.12.12

Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)

Az Tehlikeli

71.12.13

Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)

Az Tehlikeli

71.12.90

Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil))

Az Tehlikeli

71.2

Teknik test ve analiz faaliyetleri

 

71.20

Teknik test ve analiz faaliyetleri

 

71.20.05

Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)

Tehlikeli

71.20.07

Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)

Tehlikeli

71.20.08

Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri

Tehlikeli

71.20.09

Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)

Tehlikeli

71.20.10

Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)

Az Tehlikeli

71.20.11

Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)

Tehlikeli

71.20.12

Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)

Tehlikeli

71.20.13

Polis laboratuvarlarının analiz faaliyetleri

Tehlikeli

71.20.90

Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını belirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması, kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)

Çok Tehlikeli

72

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

 

72.1

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

72.11

Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

72.11.01

Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

Tehlikeli

72.19

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

72.19.01

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil)

Tehlikeli

72.2

Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

72.20

Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

 

72.20.01

Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

Az Tehlikeli

73

Reklamcılık ve piyasa araştırması

 

73.1

Reklamcılık

 

73.11

Reklam ajanslarının faaliyetleri

 

73.11.01

Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)

Az Tehlikeli

73.11.03

Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri

Az Tehlikeli

73.12

Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı

 

73.12.02

Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı (ilan tahtası, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarının ve zamanlarının satışı dahil)

Az Tehlikeli

73.2

Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

 

73.20

Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

 

73.20.03

Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.)

Az Tehlikeli

74

Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

74.1

Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

 

74.10

Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

 

74.10.01

İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil)

Az Tehlikeli

74.10.02

Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

74.10.03

Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil)

Az Tehlikeli

74.2

Fotoğrafçılık faaliyetleri

 

74.20

Fotoğrafçılık faaliyetleri

 

74.20.22

Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)

Az Tehlikeli

74.20.25

Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri

Çok Tehlikeli

74.20.26

Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)

Az Tehlikeli

74.20.27

Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)

Az Tehlikeli

74.20.28

Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri

Az Tehlikeli

74.20.29

Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)

Az Tehlikeli

74.20.90

Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)

Az Tehlikeli

74.3

Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri

 

74.30

Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri

 

74.30.12

Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık faaliyetleri vb. dahil)

Az Tehlikeli

74.9

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

74.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 

74.90.01

Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar, mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) (gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

74.90.02

İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının düzenlenmesi vb.)

Az Tehlikeli

74.90.03

Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri

Az Tehlikeli

74.90.04

Hava tahmini ve meteorolojik faaliyetler

Az Tehlikeli

74.90.05

Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri

Az Tehlikeli

74.90.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Az Tehlikeli

75

Veterinerlik hizmetleri

 

75.0

Veterinerlik hizmetleri

 

75.00

Veterinerlik hizmetleri

 

75.00.02

Hayvan hastanelerinin faaliyetleri (evcil hayvanlar için ambulans faaliyetleri dahil)

Tehlikeli

75.00.04

Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen hizmetler hariç)

Tehlikeli

N

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

 

77

Kiralama ve leasing faaliyetleri

 

77.1

Motorlu kara taşıtlarının kiralanması ve leasingi

 

77.11

Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi

 

77.11.01

Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç)

Az Tehlikeli

77.12

Kamyonların kiralanması ve leasingi

 

77.12.01

Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha fazla olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarımsal makine ve ekipmanlar ile inşaat makine ve ekipmanlarının kiralanması ve leasingi hariç)

Az Tehlikeli

77.2

Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi

 

77.21

Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi

 

77.21.01

Eğlence ve spor amaçlı olarak at, midilli, deve vb. kiralanması ve leasingi

Az Tehlikeli

77.21.02

Bisikletlerin kiralanması ve leasingi

Az Tehlikeli

77.21.04

Eğlence ve spor amaçlı sandal, tekne, kano, yelkenli, vb.nin mürettebatsız olarak kiralanması ve leasingi

Az Tehlikeli

77.21.90

Diğer eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (kar kayağı, buz pateni, planör, delta kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp malzemesi, plaj sandalyesi ve şemsiyesi, saha oyunları için malzeme, oyuncak vb.)

Az Tehlikeli

77.22

Video kasetlerin ve disklerin kiralanması

 

77.22.01

Video kasetlerinin, plakların ve disklerin kiralanması

Az Tehlikeli

77.29

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi

 

77.29.01

Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması

Az Tehlikeli

77.29.02

Bys. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (mobilya, elektrikli ve elektronik alet, kitap, TV, kamera, bitki, vb. dahil, müzik aleti, giyim eşyası, mücevher, vb. ile video kasetler, büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları hariç)

Az Tehlikeli

77.29.03

Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi

Az Tehlikeli

77.3

Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi

 

77.31

Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi

 

77.31.01

Tarımsal makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (tarımsal traktör, pulluk, biçerdöver, süt sağma makinesi, arıcılık makinesi, vb. dahil, çim biçme makineleri hariç)

Az Tehlikeli

77.32

Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi

 

77.32.01

Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (vinç kamyonu, inşaat ve toprak taşımak için traktör, yol greyderi ve silindiri, buldozer, yapı iskelesi, şantiye kulübesi, vb.) (kurma/sökme hariç)

Az Tehlikeli

77.33

Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi

 

77.33.01

Büro makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (kasa, fotokopi makinesi, daktilo, yazar kasa, vb. dahil, bilgisayarlar ve çevre birimleri, telefon ve faks makineleri ve büro mobilyaları hariç)

Az Tehlikeli

77.33.02

Büro mobilyalarının kiralanması ve leasingi (büro sandalyesi ve masasının kiralanması dahil)

Az Tehlikeli

77.33.03

Bilgisayar ve çevre birimlerinin operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (elektronik veri işlemci, merkezi işlem birimi, çevre birimleri, manyetik veya optik okuyucular, vb.)

Az Tehlikeli

77.34

Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi

 

77.34.01

Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (yolcu ve yük taşımacılığı için ticari tekne ve gemiler dahil, gezinti tekneleri hariç)

Az Tehlikeli

77.35

Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi

 

77.35.01

Hava taşımacılığı araçlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (uçak, helikopter, balon, vb.)

Az Tehlikeli

77.39

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi

 

77.39.01

Demir yolu ulaşım ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (lokomotif ve diğer vagonlar, metro vagonları, hafif demir yolu ekipmanları, tramvay, vb.)

Az Tehlikeli

77.39.02

Konteynerlerin kiralanması veya leasingi (konaklama ve büro amaçlı olanlar, birden çok taşıma türlerine uygun olanlar ve diğerleri)

Az Tehlikeli

77.39.03

Motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

Az Tehlikeli

77.39.04

Maden ve petrol sahasında kullanılan ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

Az Tehlikeli

77.39.05

Motorlar ve türbinlerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

Az Tehlikeli

77.39.06

Mesleki ve bilimsel amaçlı ölçüm ve kontrol ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (tıbbi cihaz ve ekipmanların kiralanması dahil)

Az Tehlikeli

77.39.07

Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanları, sinema filmi yapım ekipmanları, telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (kişisel ve ev eşyası olan TV, radyo, kameralar hariç)

Az Tehlikeli

77.39.08

Madeni para ile çalışan kumar makinelerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

Az Tehlikeli

77.39.10

Takım tezgahlarının ve diğer ticari ve endüstriyel makinelerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi

Az Tehlikeli

77.39.11

Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç)

Az Tehlikeli

77.39.13

Hayvanların kiralanması faaliyetleri (hayvan sürüleri, yarış atları vb.) (eğlence ve spor amaçlı olanlar hariç)

Az Tehlikeli

77.39.90

Başka yerde sınıflandırılmamış genellikle endüstride sermaye malı olarak kullanılan diğer makine, ekipman ve eşyaların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (sergi malzemesi, palet, vb. dahil, kişisel eşyalar ve ev eşyaları hariç)

Az Tehlikeli

77.4

Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)

 

77.40

Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)

 

77.40.01

Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (patentli varlıklar, markalar, imtiyaz sözleşmeleri, vb. dahil, telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)

Az Tehlikeli