İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ekleri

Ana Sayfa İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ekleri

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ekleri

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

 

Sıra No

Parametre

1

Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

2

İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

3

Kişisel Gürültü Maruziyeti

4

İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri

5

Kişisel Titreşim Maruziyeti

6

Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

7

Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

8

Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

9

Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

10

Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

11

Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

12

Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

13

Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

14

Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

15

Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

16

Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)

17

Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu

18

Aydınlatma

19

Termal Konfor

20

Manyetik Alan Ölçümleri

21

Radyasyon Ölçümleri

22

Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

                                                                                                                 

Sayı:                                                                                                                 Tarih:

Konu:

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 

 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizlerini Yapacak Laboratuvarların Yetkilendirilmeleri Hakkında  Yönetmelik  kapsamında  hazırlanan …....(Kurum/Kuruluş adı) ............... başvuru dosyası ekte sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Yetkilinin                                            Adı Soyadı                                                                                                                      İmzası                                                                                                                                              (Islak kaşe)

 

EKLER:

1- Başvuru Dosyası  İçerik Listesi

2- Başvuru Dosyası  (.... Sayfa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

 

KURUM / KURULUŞ BİLGİ FORMU

 

Kurum/Kuruluş Adı

:

 

Açık Adresi

:

 

Yazışma Adresi

:

 

Telefon

:

 

Elektronik Ağ

:

 

 

İrtibat Kurulacak Personelin Adı

:

 

Telefon

:

 

Başvuru Nedeni                          :                                 İlk Başvuru  ð                                                              Belge Yenileme  ð                 

 

 

 

 

 

ONAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek- 4

                                                                           

PERSONEL BİLDİRİM LİSTESİ

     

Sıra No:

Adı  Soyadı

Unvanı

Görevi1

Yetkilendirildiği İş HijyeniÖlçüm, Test veya Analizi2

Yetkilendirildiği Tarih

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1: Laboratuvar sorumlusu, kalite yöneticisi, deney personeli veya diğerleri.

           2:Bu bölüm deney personeli için doldurulur. Numune alma ve analiz yetkileri ayrı ayrı veriliyorsa bunun belirtilmesi gerekir.

 

 

ONAY

 

                                                                           

 

 

 

Ek- 5

İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK

PARAMETRE LİSTESİ

Sıra No

Kapsam1

Parametre2

İş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz Metodunun Adı

Metot Numarası ve Tarihi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

1:  Kapsam: Fiziksel Etkenler, Kimyasal Etkenler, Biyolojik Etkenler

2: Hizmet verilen iş hijyeni ölçüm, test ve analiz ismi (Örnek: Gürültü ölçümü)

                                                                                                                                                                      ONAY

 

 

Ek- 6

İŞ HİJYENİ  ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ CİHAZ LİSTESİ

 

 

Kapsam1:

 

 

Cihaz

Adı

Marka

      Model/Seri No

Yapılan Ölçüm/Analizler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:

 

1:  Kapsam: Fiziksel Etkenler; Kimyasal Etkenler, Biyolojik Etkenler

* Her farklı etken grubu için farklı tablo hazırlanır.

 

                                                                                                                       ONAY

 

 

 

Ek-7

CİHAZ KALİBRASYON ÇİZELGESİ

Cihaz Adı/ Marka

Cihaz Seri No

Kalibrasyon Tarihi

Kalibrasyon Laboratuvarı

Sonraki Kalibrasyon Tarihi

Kalibrasyon Laboratuvarı

Sonraki Kalibrasyon Tarihi

Kalibrasyon Laboratuvarı

Sonraki Kalibrasyon Tarihi

Kalibrasyon Laboratuvarı

 

 

 

 

P

 

P

 

P

 

G

G

G

 

 

 

 

P

 

P

 

P

 

G

G

G

 

 

 

 

P

 

P

 

P

 

G

G

G

 

 

 

 

P

 

P

 

P

 

G

G

G

 

 

 

 

P

 

P

 

P

 

G

G

G

 

 

 

 

P

 

P

 

P

 

G

G

G

P: Planlanan

G: Gerçekleşen

 

 

                                                                                                                                                                                                            ONAY

 

 

 

 

Ek-8

 

YERİNDE İNCELEME TUTANAĞI

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

 

Kurum/Kuruluş Adı

 

 

Adresi

 

 

Yerinde İnceleme Tarihi

 

    

Tel. No:

İNCELEME BULGULARI:          

1-

2-

3-

4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve inceleme bulgularının bitiminde inceleme komisyonu ve laboratuvar yetkilisi tarafından paraflanır.)

İnceleme Nedeni

 

Ön Yeterlik  ð                      Yeterlik  ð                    Belge Yenileme  ð                    Kapsam Genişletme  ð

 

Kurum/Kuruluş  Yetkilisinin

Adı Soyadı ve İmzası

 

İnceleme Yetkilileri

Adı Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti kurum/kuruluş yetkilisine verildi.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ek-9a

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Belge No. :

Tarih        :

 

  

 

 

Unvan ve Adresi :

 

 

 

          İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri alanında ön yeterlik ile faaliyet göstermeye hak kazanmıştır. 

 

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

 

 

EK : Parametre Listesi

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      

 

Bakan a.

                           Genel Müdür           

                                                                                                                                                                               

Ek-9b

 

 

 

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

 

 

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ ÖN YETERLİK BELGESİ

PARAMETRE LİSTESİ

 

Belge No:

 

Düzenleme Tarihi:

 

Düzenleme Nedeni

Ön Yeterlik  ð               Yeterlik  ð                Belge Yenileme  ð                Kapsam Genişletme  ð

Başlangıç Tarihi:

 

Bitiş Tarihi:

 

Kurum/Kuruluş Adı:

 

 

                                                                             PARAMETRE LİSTESİ

Kapsam

Parametre

İş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz Metodunun Adı

Metot Numarası ve Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

                                                                                                             Bakan a.

                Genel Müdür           

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ek-10a

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Belge No. :

Tarih        :

 

  

 

                 

Unvan ve Adresi :

 

 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri alanında faaliyet göstermeye hak kazanmıştır. 

 

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

 

EK : Parametre Listesi

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       Bakan a.

                           Genel Müdür           

 

 

 

Ek-10b

 

 

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YETERLİK BELGESİ

PARAMETRE LİSTESİ

 

Belge No:

 

Düzenleme Tarihi:

 

Düzenleme Nedeni

Ön Yeterlik  ð               Yeterlik  ð                Belge Yenileme  ð                Kapsam Genişletme  ð

Başlangıç Tarihi:

 

Bitiş Tarihi:

 

Kurum/Kuruluş Adı:

 

                                                                           

                                                                             PARAMETRE LİSTESİ

Kapsam

Parametre

İş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz Metodunun Adı

Metot Numarası ve Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                           Bakan a.

                     Genel Müdür           


Ek-11

YETERLİK YOKLAMASI TUTANAĞI

 

 

 

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Kurum/Kuruluş Adı

 

 

Adresi

 

 

Yeterlik Yoklaması Tarihi

 

 

Tel. No:

 

YETERLİK YOKLAMASI BULGULARI:          

1-

2-

3-

4-

 

 

        

(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve yeterlik yoklaması bulgularının bitiminde yeterlik yoklaması ve laboratuvar yetkilileri tarafından paraflanır.)

 

Yeterlik Yoklaması Nedeni

Haberli   ÿ                           Habersiz ð                                           Şikâyet ð

Yeterlik Yoklamasının Kapsamı

Numune Alma  ÿ                     Ölçüm     ð                       Analiz  ð                      Test ð                      Diğer  ð

Kurum/Kuruluş Yetkilisinin

Adı Soyadı ve İmzası

 

Yeterlik Yoklaması Yetkilileri

Adı Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti kurum/kuruluş  yetkilisine verildi.

 

 

Ek-12

LABORATUVAR DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No.

İhlal Maddesi

İhlal Adı

Ceza Puanı

Laboratuvar ceza puanları

1

5. maddenin

5. fıkrasının (d) bendi

Yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtları, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmaması.

(her bir kayıt için)

10

2

6.maddenin 5.fıkrasının (a) bendi

İşyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin, işyeri kurallarına ve çalışma talimatlarına uymaması (gerçekleşen her bir ihlal için)

10

3

6.maddenin 5.fıkrasının (b) bendi

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan işyerine ait üretim teknolojileri, kullanılan hammaddeler,  çalışanlara ait sağlık gözetimi bilgileri, personel bilgileri gibi işyerine ait her türlü bilginin gizliliğinin sağlanmaması (gerçekleşen her bir ihlal için)

20

4

6.maddenin 6.fıkrası

Bütün kalite yönetim sistemi kayıtlarının, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler göz önünde bulundurularak saklanmaması (her bir kayıt için)

10

5

8.maddenin 1.fıkrası

Numune alma işleminin ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan metoda göre yapılmaması (Her bir numune için)

10

6

8.maddenin 2.fıkrası

İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejileri belirlenirken TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri yayınlanan veya yayınlanacak standartların dikkate alınmaması

 

50

7

8.maddenin 3.fıkrası

Numune alma işlemi, ilgili madde için kullanılan metotta belirtilen şartlara göre yapılmaması. (Her bir numune için)

10

8

8.maddenin 3.fıkrası

Numune alma süresi ve numune sayısı, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek şekilde düzenlenmemesi. (Her bir numune için)

10

9

8.maddenin 4.fıkrası

Sonuçların değerlendirilmesine yönelik referans sürelere uyulmaması. (Sonuçların değerlendirilmesine yönelik, uzun süreçli referans süresi bir vardiya 8 saat, kısa süreçli referans süresi ise 15 dakikadır.) (Her bir iş hijyeni ölçüm, test veya analizi için)

 

10

10

8.maddenin 5.fıkrası

İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazının veya pasif örnekleyicinin, çalışan kişinin üzerinde ve solunum bölgesinden numune alacak şekilde kullanılmaması. (Her bir numune için)

10

11

8.maddenin 6.fıkrası

İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabileceği noktanın sabit ölçüm noktası olarak alınmaması. (Her bir iş hijyeni ölçüm, test veya analizi için)

20

12

8.maddenin 7.fıkrası

Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınmaması. (Her bir numune için)

10

13

9.maddenin 1.fıkrası

Numune kabul ve kodlamadaki uygunsuzluklar (Her bir numune için)

10

14

9.maddenin 2.fıkrası

Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanmaması. (Her bir numune için)

10

15

9.maddenin 3.fıkrası

Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numunelerin analize alınması. (Her bir numune için)

10

16

10.maddenin 1.fıkrası

Laboratuvar tarafından yapılan her bir işyerindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analizlere ait sonuçların, doğru, açık, kesin, tarafsız ve ölçüm, test ve analiz metotlarında belirtilen bütün özel talimatlara uygun bir şekilde rapor haline getirilmemesi. (Her bir rapor için)

30

17

10.maddenin 2.fıkrası

Düzenlenen raporlarda, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardının şartlarına uyulmaması. (Her bir rapor için)

30

18

11.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi

Laboratuvarda, en az 15 m2’lik ofis alanının bulunmaması

20

19

11.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi

Laboratuvarda, en az 5 m2’lik numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümünün bulunmaması, (analiz yapan kurumlar için)

20

20

11.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi

Laboratuvarda, tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda, sonuçların çevre şartlarından olumsuz şekilde etkilenmeyecek en az 5 m2’lik ayrı bir tartım bölümünün bulunmaması   

20

21

11.maddenin 1.fıkrasının (ç) bendi

Laboratuvarda, enstrümantal analiz cihazlarında çalışılıyorsa her bir cihaz için en az 5 m2’lik bir alanın bulunmaması

20

22

11.maddenin 1.fıkrasının (d) bendi

Kimyasal maddeler varsa, bunların depolanması için en az 6 m2’lik ayrı bir bölüm ve bu bölümde kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek gerekiyorsa havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir dolap bulunmaması

20

23

11.maddenin 2.fıkrası

Laboratuvarın çalışma konularına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik etken analizlerinin deney sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileme ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde yapılmasını sağlayacak her bir deney için ayrı hizmet bölümlerinin bulunmaması

30

24

12.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi

Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dışında, kimyasal özelliklerine göre tehlike oluşturmayacak şekilde; boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, her türlü ısı kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilmemesi

30

25

12.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi

Yedek yardımcı malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, bir depo veya uygun düzenlenmiş dolapların bulunmaması

30

26

12.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi

Laboratuvarda acil çıkış kapılarının bulunmaması

20

27

12.maddenin 3.fıkrası

Laboratuvara ait tıbbi atıklar ile ilgili işlemler, tıbbî ve tehlikeli atıklara ilişkin mevzuata uygun olarak yürütülmemesi

20

28

13.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi

Hizmet yaptırdığı laboratuvarların listesini ve yapılan sözleşme örneğini Genel Müdürlüğe bildirmemesi

20

29

13.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi

Hizmet yaptırılan laboratuvarlara ait yeterlik belgesi örneklerinin bulundurulmaması

20

30

13.maddenin 1.fıkrasının (ç) bendi

Farklı laboratuvardan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti alıyor ise, hizmet verilmeye başlamadan önce, müşteriye konuya ilişkin yazılı bilgilendirme yapmaması

20

31

15.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi

Laboratuvarda çalışan bütün personelin gerekli sağlık kontrollerini işe başlamadan önce veya çalışma süresi boyunca ilgili mevzuatın öngördüğü periyodlarda yaptırılmaması.

5

32

15.maddenin 1.fıkrasının (b) bendi

Laboratuvarda ve ölçüm yapılacak işyerinde görev alacak personele, yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım veya diğer yardımcı malzemelerin verilmemesi veya kullanmalarının sağlanmaması.

10

33

15.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi

Analiz yapılan bölümlere, çalışan personel haricindeki kişilerin girişlerini engelleyici önlemler alınmaması.

10

34

15.maddenin 1.fıkrasının (ç) bendi

Laboratuvarda, ilk yardım malzemelerin yer aldığı ecza dolabı bulunmaması

10

35

15.maddenin 1.fıkrasının (d) bendi

Kimyasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz banyoları ve acil vücut duşu bulunmaması

10

36

15.maddenin 1.fıkrasının (e) bendi

Uçucu kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda uygun havalandırma sistemi kurulmaması

20

37

15.maddenin 1.fıkrasının (f) bendi

Olası laboratuvar kazaları ile ilgili alınacak tedbirleri içeren talimatların hazır bulundurulmaması

20

38

15.maddenin 1.fıkrasının (g) bendi

Laboratuvarın uygun yerlerinde yangın söndürme tüpleri ile uyarı işaretlerin bulundurulmaması,

20

39

15.maddenin 1.fıkrasının (ğ) bendi

Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi formlarının olmaması veya kolay ulaşılabilir yerde bulundurulmaması

20

40

16.maddenin 2.fıkrası

Laboratuvarın, iş hijyeni ölçüm test ve analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği sonuçları Genel Müdürlüğe bildirmemesi.

(her bir sonuç için)

10

41

16.maddenin 3.fıkrası

Laboratuvar personelinde veya deney personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durumun on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi

20

42

16.maddenin 4.fıkrası

Laboratuvarın, katıldığı yeterlik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerinin sonuçlarını on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi

20

Parametreler ceza puanları

1 (Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (a) bendi

Laboratuvar, kalite yönetim sistemini, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının doğruluğunu güvenceye alacak seviyede dökümante edilmemesi (gerçekleşen her bir deney için)

10

2 (Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (b) bendi

Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilir ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmaması. (gerçekleşen her bir deney için)

10

3(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (c) bendi

Laboratuvarın, talep, teklif veya sözleşmelerin gözden geçirilmesi için bir prosedür oluşturmaması veya bu prosedürün sürekliliğini sağlamaması (gerçekleşen her bir deney için)

10

4(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (ç) bendi

Laboratuvarın, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin kalitesini etkileyen gerekli hizmetleri, malzemelerin seçilmesi ve satın alınması için bir prosedüre sahip olmaması (gerçekleşen her bir deney için)

10

Alınan malzemelerin amaca uygunluğunun kontrol edilmemesi (gerçekleşen her bir deney için)

10

5(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (d) bendi

Uygun olmayan iş hijyeni ölçüm, test veya analiz işlemleri için sorumlular ve yetkililer belirlenerek uygunsuzluğun tekrarını önlemek için gerekli bütün tedbirlerin alınmaması (gerçekleşen her bir deney için)

20

Raporlanan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarında herhangi bir hata tespit edildiğinde geriye yönelik düzeltmelerin yapılmaması (gerçekleşen her bir deney için)

30

6(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (e) bendi

Laboratuvarın, deney personelinin ilgili deneyden yetkinliğini sağlamaması (gerçekleşen her bir deney için)

30

Bu yetkinliğin sağlanması için deney metoduna uygun kriterler belirlenerek bir prosedür oluşturulmaması (gerçekleşen her bir deney için)

30

Deneye ait prosedüre göre yetki almamış personelin deneyi yapması (gerçekleşen her bir deney için)

100

7(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (f) bendi

Deney personeli, kullandığı cihazlarla ilgili temel eğitimleri almamış olması. (gerçekleşen her bir deney için)

50

8(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (g) bendi

Laboratuvar, kullandığı metoda uygun çalışmaması veya bu metodun bütün şartlarını yerine getirmemesi (gerçekleşen her bir deney için)

50

9(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (ğ) bendi

Laboratuvarın, çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için gerekli şartların sağlamaması (gerçekleşen her bir deney için)

40

Numune alma veya deney, laboratuvarın tesisleri dışında gerçekleşiyorsa, sonuçları etkileyebilecek ortam şartları değerlendirerek ve kayıt altına alınmaması

20

10(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (h) bendi

Laboratuvarın, metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde veya çevre şartlarının sonuçların kalitesini etkileyebileceği yerlerde, çevre şartlarını izleyerek, kontrol ve kayıt etmemesi.(gerçekleşen her bir deney için)

20

11(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (ı) bendi

Laboratuvarın, ölçüm belirsizliği tayini için prosedürlere sahip olmaması veya uygulamaması. (gerçekleşen her bir deney için)

20

Deneyin doğası gereği ölçüm belirsizliği hesaplanamıyorsa en azından bütün belirsizlik bileşenleri tanımlanmaya çalışılır (gerçekleşen her bir deney için)

20

12(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (j) bendi

Kullanım sıklığına göre cihazların bakım ve kalibrasyon periyotları belirlenmemesi veya belirlenen periyotlara göre bakım ve kalibrasyonların yaptırılmaması veya kayıtlarının saklanmaması (gerçekleşen her bir deney için)

50

13(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (k) bendi

Kalibrasyonlar  akredite kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılır. Eğer ihtiyaç duyulan kalibrasyonları gerçekleştirecek akredite kuruluş yoksa, uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarında yapılmaması (cihazla gerçekleşen her bir deney için),

30

14(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (l) bendi

Laboratuvarın, deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol prosedürlerine sahip olmaması.

50

Deneyin doğasına uygun olması halinde düzenli olarak sertifikalı referans malzemeler kullanılarak ve/veya ikincil referans malzemeleri kullanılarak iç kalite kontrolün yapılmaması.

50

15(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 4.fıkrasının (m) bendi

Kalite kontrol verileri analiz edilmemesi veya önceden tanımlanmış olan kriterlerin dışında olduğu tespit edilmesi durumunda, problemi düzeltmek ve yanlış sonuçların elde edilmesini önlemek için planlanmış önlemlerin uygulanmaması.(gerçekleşen her bir deney için)

50

16(Akredite olunmayan parametreler için geçerlidir)

6.maddenin 6.fıkrası

Bütün kalite yönetim sistemi kayıtları, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler göz önünde bulundurularak saklanılmaması (gerçekleşen her bir deney için)

20