İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

Ana Sayfa İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

EK – 1         

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR   

 

 

EK – 2

YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

İşyerinin:

Unvanı:

SGK Sicil No:

Adresi:

Tel ve Faks No:                                                   E-posta:

İşkolu:

İşçi sayısı:             Erkek:            Kadın:            Genç:             Çocuk:             Toplam:      

   

Sıra No.

Yapılan çalışmalar

Tarih

Yapan Kişi ve Unvanı

Tekrar Sayısı

Kullanılan Yöntem

Sonuç ve Yorum

1

Risk değerlendirmesi 

 

 

 

 

 

2

Ortam ölçümleri

 

 

 

 

 

3

İşe giriş muayeneleri

 

 

 

 

 

4

Periyodik muayeneler

 

 

 

 

 

5

Radyolojik analizler

 

 

 

 

 

6

Biyolojik analizler

 

 

 

 

 

7

Toksikolojik analizler

 

 

 

 

 

8

Fizyolojik testler

 

 

 

 

 

9

Psikolojik testler

 

 

 

 

 

10

Eğitim çalışmaları

 

 

 

 

 

11

Diğer çalışmalar

 

 

 

 

 

 

 

Tarih

                                                    

İş Güvenliği Uzmanı                                                          İşveren                                                             İşyeri Hekimi

                                                 İmza                                                                         İmza                                                                        İmza

EK – 3

TABELA

 

 

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR 


 

 

 

EK – 4

EĞİTİM KURUMU YETKİ BELGESİ


SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR

 


EK – 5

……………………………………….. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

EĞİTİM KURUMU GÜNLÜK KATILIMCI DEVAM ÇİZELGESİ

Program ID Kodu ve Türü:

Tarih:

Derslik Kontenjanı:

No

Adı Soyadı

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

5. Ders

6. Ders

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Eğitici

 

 

 

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorumlu Müdür Onayı

Adı Soyadı

 

İmza

 

 


EK – 6

EĞİTİM KATILIM BELGESİ

 

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR

 

 

EK – 7 

EĞİTİCİ BELGESİ

 


EK 8

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, EĞİTİCİLER VE

SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU

 

Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi

İhtar Puanı

 1.  

İş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına

Hafif

10

 1.  

Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına

Hafif

10

 1.  

Eğiticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına

Hafif

10

 1.  

İş güvenliği uzmanlarının, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda

Orta

20

 1.  

Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi durumunda

Orta

20

 1.  

Eğiticilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat gereği verebilecekleri dersler dışında ders vermesi durumunda

Orta

20

 1.  

Sahip olduğu iş güvenliği uzmanlığı belge sınıfına uygun olmayan tehlike sınıfındaki işyerlerine hizmet vermesi durumunda

Ağır

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-9

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İHTAR TABLOSU

 

Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi

İhtar Puanı

 1.          1.          

Eğitim kurumlarınca, kurumun girişinin bulunduğu kısma ilgili maddede belirtilen tabelanın asılmaması durumunda

Hafif

10

 1.          2.          

Eğitim programının eğitim kurumu içerisinde ilan edilmemesi durumunda

Hafif

10

 1.          3.          

Eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık durumunda her bir aykırılık başına

Hafif

10

 1.          4.          

Eğitim kurumlarına ve katılımcılara ilişkin kayıtların eksik tutulması veya tutulmaması durumunda eğitim programı başına

Hafif

10

 1.          5.          

Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine aykırılık durumunda ihlal başına

Orta

20

 1.          6.          

Tabela veya basılı evrakında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması durumunda

Orta

20

 1.          7.          

Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine uygun eğiticinin görevlendirilmemesi durumunda

Orta

30

 1.          8.          

Mekân ve donanım ile ilgili şartlara uygunluğun devamının sağlanmaması veya yerleşim planında Genel Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılması durumunda uygunsuzluk başına

Ağır

40

 1.          9.          

Eğitici belgesi olmayanların derse girmesi durumunda eğitici başına

Ağır

40

 1.        10.        

Onaylanmamış programlarla eğitime başlanması durumunda program başına

Ağır

40

 1.        11.        

Onaylanmış eğitim programının herhangi bir unsurunda Bakanlığın onayı alınmadan değişiklik yapılması durumunda uygunsuzluk başına

Ağır

40

 1.        12.        

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken eğiticilerin ayrılmasına rağmen 15 gün içinde yeni eğitici istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi durumunda atanmayan eğitici başına

Ağır

40

 1.        13.        

Yapılacak denetimlere engel olunması, yapılacak denetim ve kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri verilmemesi veya denetim görevinin tamamlanmasına engel olunması durumunda

Ağır

40