ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ EKLERİ

Ana Sayfa ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ EKLERİ

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ EKLERİ

EK-1

ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI

 

Sıra No

Eğitim Konu Başlıkları

Eğitim  Süresi

1

Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı Amacı

2 Saat

2

Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri /Asbeste Maruz Kalınabilecek İşler ve Kullanım Alanları

1 Saat

 

3

Asbest İle İlgili Yürürlükteki Mevzuat

3 Saat

4

Risk Değerlendirmesi / Örnek Verilmesi / Grup Çalışması (akşam için ödev) ve Sunum

3 Saat/1 Saat/2 Saat

5

Asbest Sökümünde Çalışma Platformları, İskeleler, Seyyar Merdivenler ve Yüksekte Güvenli Çalışma İle İlgili Mevzuat

2 Saat

6

Asbestli Malzeme Sökümü ve Söküm İşlerinin Sınıflandırılması / Söküm Yapılacak Yerin veya  Malzemenin Söküm İçin Hazırlanması

 

2 Saat

7

Asbestin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri / Sağlık Gözetimi

2 Saat

8

Asbest Söküm Çalışanlarının Hazırlanması / Kendini Koruma ve Kişisel Koruyucular

2Saat

9

Asbest Atıklarının Toplanması, Taşınması, Depolanması ve Atıkların Bertarafı

1 Saat

10

Sökümün  Bitiminden Sonra Yapılması Gerekenler

1 Saat

11

Uygulamalı  Eğitim

4 Saat

12

Sınav ve Değerlendirme

4 Saat

 

 

ASBEST SÖKÜM UZMANLARI İÇİN (DİKEY) EĞİTİM PROGRAMI

Sıra No: 1

Eğitim Konu Başlıkları

Asbest Tanımı ve Türleri Asbestin Özellikleri ve Kullanımı Amacı

Amaç

Asbest ve türleri ile asbestin yapısal özellikleri ve kullanım amacı hakkında genel bilgi vermek.

Öğrenim Hedefleri

Asbest ve türlerinin tanınması, yapısal özellikleri ve kullanım amacı hakkında bilgi sahibi olunması.

Alt Başlıklar

 • Asbestin tanımı
 • Asbest çeşitleri
 • Asbestin yapısal özellikleri
 • Asbestin kullanım amaçları
 • Endüstriyel olarak önemi

 

Toplam Ders Saati

2 Saat

 

 

 

Sıra No: 2

Eğitim Konu Başlıkları

Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri, Asbeste Maruz Kalınabilecek İşler ve Asbest Kullanılmış Alanlar

Amaç

Asbest çeşitlerini, asbest içerebilecek ve / veya asbest kullanılmış malzemeleri tanıtmak, asbest kullanılmış alanlar ve maruziyetin söz konusu olabileceği işler hakkında bilgi vermek.

 

 

Öğrenim Hedefleri

Asbest içeren ve asbest kullanılmış malzemeler ve asbest kullanılmış alanlar hakkında bilgi edinilmesi.

Alt Başlıklar

Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri

 

 • Asbestli iplik, elyaf dokuma
 • Asbestli çimento levha, boru
 • Asbestli yalıtım malzemesi
 • Asbestli conta, fren ve debriyaj balataları
 • Asbestli kâğıt ve karton
 • Marley yer döşemeleri

 

Asbeste Maruz Kalınabilecek İşler ve Kullanım Alanları

 

 • Asbest söküm işleri
 • Asbestli toprak çıkarılması ve kullanılması
 • Asbestli dokuma endüstrisi (asbestli iplik, elyaf, dokuma yapımı)
 • Asbestli çimento endüstrisi (levha, boru yapımı vb.)
 • Yapı işleri (asbestli levha, boru, yalıtım malzemesi kullanımı, işlenmesi, kesilmesi vb.)
 • İzolasyon (ısı ve ses yalıtım malzemesi, ateşten koruma amacıyla levha, plaka, sargı materyali şeklinde kullanılması)
 • Kâğıt endüstrisi (asbestli kâğıt ve karton yapımı ve kullanımı)
 • Balata yapımı ve kullanımı (fren ve debriyaj balataları) vb. işler
 • Asbestli conta imalatı ve işlenmesi
 • Plastik yer karosu (marley) ve yer kaplama malzemesi

 

Not: Asbestin üretimi, ithalatı ve kullanılması yasaklanmıştır.

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

Sıra No: 3

Eğitim Konu Başlıkları

Asbest İle İlgili Yürürlükteki Mevzuat (Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Tozla Mücadele Yönetmeliği,İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği, Asbestle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmelikleri, Belediyeler)

Amaç

Asbestle ile ilgili yürürlükteki mevzuatı tanıtmak.

Öğrenim Hedefleri

Asbestle ilgili çalışma hayatını ve çevresel etkileri düzenleyen yasal düzenlemeler hakkında bilgi edinilmesi.

Alt Başlıklar

 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve GüvenlikÖnlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Tozla Mücadele Yönetmeliği
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu, tehlikeli atıklar ve tehlikeli kimyasallar yönetmelikleri
 • Belediyelerle ilgili mevzuat

 

Toplam Ders Saati

3 Saat

 

 

Sıra No: 4

Eğitim Konu Başlıkları

Risk Değerlendirmesi / Örnek Verilmesi / Grup Çalışması (akşam için ödev ve sunum)

Amaç

Söküm yapılacak alan ve çevresindeki olası risklerin değerlendirilmesi için gerekli temel bilgilerin ve değerlendirme sonucu alınacak tedbirlerin öğrenilmesini sağlamak.

Öğrenim Hedefleri

Risk değerlendirmesi, koruyucu, önleyici tedbirler ve risk yönetimine ilişkin temel bilgilerin kavranılması.

Alt Başlıklar

 • 29.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne uygun risk değerlendirme usul ve yöntemleri
 • Risk değerlendirmesi neticesinde alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler
 • Örnek risk değerlendirmesi çalışmasının yapılması ve sunum

Toplam Ders Saati

6 Saat (Teori 3 Saat / Örnek Uygulama 1 Saat / Sunum 2 saat

 

 

Sıra No: 5

Eğitim Konu Başlıkları

Asbest Sökümünde Çalışma Platformu, İskele, Seyyar Merdiven ve Yüksekte Güvenli Çalışma İlgili Mevzuat

Amaç

Yüksekte çalışılması gereken durumlarda üzerine çıkarak çalışma yapılacak platform, iskele, seyyar merdiven hakkında bilgilendirmek.

Öğrenim Hedefleri

Üzerine çıkarak çalışma yapılacak platform, iskele, seyyar merdivenin doğru kullanımının öğrenilmesi.

Alt Başlıklar

 • Yüksekte çalışma ile ilgili mevzuat
 • Çalışma platformlarını taşıması gereken özellikler
 • İskelelerin taşıması gereken özellikler
 • Seyyar merdivenlerin sahip olması gereken özellikleri
 • Yüksekte çalışmada alınacak önlemler

Toplam Ders Saati

2 Saat

 

 

Sıra No: 6

Eğitim Konu Başlıkları

Asbestli Malzeme Sökümü ve Söküm İşlerinin Sınıflandırılması Söküm Yapılacak Yerin veya Malzemenin Söküm İçin Hazırlanması.

Amaç

Asbestli malzemenin söküm işlerini ve sınıflandırılmasını öğretmek, söküm çalışanlarının hazırlık çalışmalarını kavranılmasını sağlamak. Çevreye yayılması muhtemel asbest liflerinden, çalışanı ve çevreyi korumak için yapılması gereken ön hazırlıkları öğretmek.

Öğrenim Hedefleri

Asbestli malzemenin söküm yöntemlerini ve asbest söküm işi öncesi hazırlıkların öğrenilmesi. A, B ve C kısımlarında sayılanlardan hangilerinin olduğu belirlendikten sonra,  risk değerlendirmesi yapılarak, asbest veya asbestli malzemelerin söküleceği yerin söküm için hazırlanmasının öğrenilmesi.

 

Alt Başlıklar

 • Asbestli Malzeme Sökümü ve Söküm İşlerinin Sınıflandırılması ( Kazıma, Kesme, Sökme)
 • Yapılacak işe ve işleme karar verme

 

A-    Söküm işindeki malzemeler

 

 • Asbestli boru, levha ve salmastra
 • Fren Balataları
 • Asbestli conta, dokuma, çamur ve sıva
 • Boru izolasyonu

 

B-    Söküm Yapılacak Yerler

 

 • Tavan, çatı, duvar, zemin
 • Tavanda ve yeraltında boru üzerinde
 • Tünel içinde tavanda veya duvarda boru üzerinde
 • Kazan kapağında
 • Yeraltında, zeminde ve tavanda iki boru arasında
 • Yan duvar olarak kullanılmış levhalar
 • Fren balataları

 

C-    Söküm Yöntemi Kuru veya ıslak kesme

 

 • Kuru veya ıslak kazıma
 • Kuru veya ıslak kırma
 • Kuru veya ıslak delme
 • Kuru veya ıslak kesme

 

D-    Sökülecek malzemenin büyüklüğüne, şekline, yapısına ve yerine göre yapılması gerekenler

 

 • Söküm yapılacak yer, 2-3 mm kalınlıktaki polietilen malzeme ile diğer bölümlerden izole edilmesi
 • Tehlikeli bir durum olmadığı sürece iyice ıslatılarak yumuşatılması
 • İzole edilmiş bölüm içinde, vakumla negatif basınç oluşturulması
 • Temas sırasında malzemeden veya malzeme yüzeyinden asbest liflerinin koparak çevreye yayılmasını önlemek için uygun şekilde yüzey kaplaması uygulanması
 • İçeriden hava emişi yapan sistem, asbest liflerinin dışarıya kaçmasını önleyici HEPA filtreye sahip olması
 • Sökülecek veya tamir edilecek kısım küçükse, tozun ortama yayılmasını önlemek için HEPA filtreye sahip hava emiş (lokal havalandırma) sistemi hazırlanması

Toplam Ders Saati

2 Saat

 

 

Sıra No: 7

Eğitim Konu Başlıkları

Asbestin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri / Sağlık gözetimi

Amaç

Asbestin sağlık üzerine etkileri hakkında bilgilendirmek.

Öğrenim Hedefleri

Asbest maruziyetinin sağlığa etkileri açısından değerlendirilmesi, meslek hastalıkları ve korunma yöntemlerinin öğrenilmesi.

Alt Başlıkları

 • Asbeste maruz kalma sonucu etkilenmenin belirtileri
 • Hastalığın ortaya çıkması tanısı ve seyri
 • Hastalığın muhtemel sonuçları
 • Yönetmelikte belirtilen yükümlülükler doğrultusunda sağlık gözetimi ve SGK mevzuatına göre yükümlülük süresi
 • Asbestle ilişki meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri

 

Toplam Ders Saati

2 Saat

 

 

Sıra No: 8


Eğitim Konu Başlıkları

Asbest Söküm Çalışanlarının Hazırlanması, Kendini Koruma ve Kişisel Koruyucular

Amaç

Asbest söküm çalışanlarının işe başlamadan önce kullanacağı kıyafetlerin, kişisel koruyucuların öğretilmesi, kendini koruma, kişisel hijyen ve mesai bitiminde neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirmek.

Öğrenim Hedefleri

İş elbisesi ve kişisel korucuların kullanımının ve doğru davranış sergilemenin öneminin kavranılması.

Alt Başlıklar

 • İş elbiselerinin özellikleri
 • Kişisel koruyucu donanımlar (Solunum sistemi koruyucuları, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı, kulak koruyucuları, eldivenler vs.) Kişisel koruyucular, bakım ve temizliği
 • Genel önlemler (Soyunma ve giyinme yerleri, duş veya banyo imkanı gibi iş hijyeniyle ilgili hususlar ile yemek ve dinlenme yerlerinin düzeni ve bu konularda dikkat edilecek hususlar vs.)
 • Soyunma ve giyinme yerlerinin ayrı olmasının önemi
 • Koruyucuları giyildikten sonra açıklıkların kalıp kalmadığının kontrolü
 • Yemek molasında ve mesai sonunda duş almanın önemi

 

 • Duş almadan ve iş elbisesi ile iş yerini terk etmenin tehlikeleri

 

Toplam Ders Saati

2 Saat

 

 

Sıra No: 9

Eğitim Konu Başlıkları

Asbest Atıklarının Toplanması, Taşınması, Depolanması ve Bertarafı

 

Amaç

Asbest atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve atıkların bertarafında izlenecek yolun ve mevzuatın anlatılması.

Öğrenim Hedefleri

Asbest atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve atıkların bertarafında kişisel hijyenin ve çevrenin korunmasının öğrenilmesi.

 

Alt Başlıklar

 • Asbest atıklarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevre mevzuatına uygun olarak toplanması,  ambalajlanması, depolanması ve nakledilmesi
 • İlgili mevzuat

 

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

Sıra No: 10

Eğitim Konu Başlıkları

Sökümün Bitiminden Sonra Yapılması Gerekenler

Amaç

Söküm işinin tamamlanmasından sonra yapılacaklar ve takip edilecek prosedür hakkında bilgi vermek.

Öğrenim Hedefleri

Sorumluluk ve yükümlülüklerin öğrenilmesi.

Alt Başlıklar

 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili bertaraf prosedürleri

 

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

 

Sıra No: 11

Eğitim Konu Başlığı

 Uygulamalı eğitim

Amaç

Teorik olarak öğrenilenlerin uygulama ile pekiştirilmesini sağlamak.

Öğrenim Hedefleri

Söküm işinin tüm adımların uygulamalı olarak öğrenilmesi.

Alt Başlıklar

 • Söküm yapılacak yerdeki risk değerlendirmesi uygulaması
 • Sökümde kullanılacak ekipmanların seçilmesi
 • Asbest söküm çalışanlarının hazırlanması, kendini koruma ve kişisel koruyucular
 • Çalışma ortamının söküm için hazırlanması
 • Söküm işinin yapılması, atıkların toplanması ve ambalajlanması
 • Kişisel temizlik işlemleri
 • Atıkların bertarafı

Toplam Ders Saati

4 Saat

 

 

Sıra No: 12

Eğitim Konu Başlığı

Sınav ve Değerlendirme

Toplam Ders Saati

4 Saat

 

EK-2

ASBEST SÖKÜM UZMANLIĞI BELGESİ

SAYFA SONUNDA EKTEDİR. 

 

EK- 3

ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI EĞİTİM PROGRAMI

Sıra No

Eğitim Konu Başlıkları

Eğitim  Süresi

1

Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler

1 Saat

2

Asbest ve İnsan Sağlığı

1 Saat

3

Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması

1 Saat

4

Asbest Maruziyetinden Korunma

1 Saat

5

Asbest Sökümünde Çalışma Platformları

1 Saat

6

Asbest Atıklarınının Bertarafı

1 Saat

 

 

ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANLARI İÇİN (DİKEY) EĞİTİM PROGRAMI

Sıra No: 1

Eğitim Konu Başlığı

Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler

Amaç

Asbest ve türleri ile asbestin yapısal özellikleri, kullanım amacı ve kullanıldığı alanlar, karşılaşılabilecek işler ile asbest kullanılmış malzemeler konusunda

 katılımcıları bilgilendirmek.

Öğrenim Hedefleri

Asbest ve türlerinin tanınması ve asbestle karşılaşılan malzeme ve işlerin öğrenilmesi

Alt Başlıklar

 • Asbestin tanımı ve türleri
 • Asbestin kullanım amacı ve kullanıldığı alanlar
 • Karşılaşılan malzeme ve işler

 

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

Sıra No: 2

Eğitim Konu Başlığı

Asbest ve İnsan Sağlığı

Amaç

Asbestin sağlık üzerine etkileri hakkında bilgilendirmek.

Öğrenim Hedefleri

Asbestin insan sağlığına etkileri, asbestin neden olduğu meslek hastalıkları ve  sağlık gözetimi hakkında bilgi sahibi olunması.

Alt Başlıklar

 • Asbest maruziyeti sonucunda çalışanda meydana gelen belirtiler
 • Hastalığın ortaya çıkması ve tanısı
 • Hastalığın seyri
 • Hastalığın muhtemel sonuçları ve yasal haklar
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda sağlık gözetimi
 • Asbestin neden olduğu meslek hastalıkları

 

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

Sıra No: 3


Eğitim Konu Başlığı

Asbest Maruziyetinden Korunma

Amaç

Asbest maruziyetinden korunma yolları hakkında bilgilendirmek.

Öğrenim Hedefleri

Asbest maruziyetinden korunmak için kullanılacak kişisel koruyucu donanımların, kullanım ve bakım yöntemlerinin ve asbest maruziyetinden korunma yöntemlerinin öğrenilmesi.

 

Alt Başlıklar

 • Koruyucu ve önleyici tedbirler
 • Kişisel koruyucu donanımlar (solunum sistemi koruyucuları, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı, kulak koruyucuları, eldivenler vs.)
 • Genel önlemler (soyunma ve giyinme yerleri, duş veya banyo imkanı gibi iş hijyeniyle ilgili hususlar ile yemek ve dinlenme yerlerinin düzeni ve bu konularda dikkat edilecek hususlar vs.)

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

Sıra No: 4

Eğitim Konu Başlığı

Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması

Amaç

Çalışanların söküm işine hazırlık için yapılacaklarının öğretilmesi.

Öğrenim Hedefleri

İşe başlamadan önce hazırlanma ile ilgili usul ve esasların öğrenilmesi.

 

Alt Başlıklar

25 Ocak 2013 tarihli “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” in “Genel Önlemler” başlıklı maddesi ve konu ilişkin diğer ek bilgiler

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

Sıra No: 5

Eğitim Konu Başlığı

Çalışma Platformları

Amaç

Çalışma platformları hakkında bilgilendirmek.

Öğrenim Hedefleri

Asbest söküm işinde çalışma yapılacak olan platform, iskele ve seyyar merdivenin doğru kullanımının öğrenilmesi.

Alt Başlıklar

 • Yüksekte çalışma ile ilgili mevzuat
 • Çalışma platformlarının taşıması gereken özellikler
 • İskelelerin taşıması gereken özellikler
 • Seyyar merdivenlerin sahip olması gereken özellikler
 • Yüksekte çalışmada alınacak önlemler

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

Sıra No:  6

Eğitim Konu Başlığı

Asbest Atıklarının Bertarafı

Amaç

Asbest atıklarının bertarafını kavramak.

 

Öğrenim Hedefleri

Asbest atıklarının sağlık ve güvenlik kuralları ve çevre mevzuatına uygun olarak toplanmasının, ambalajlanmasının, depolanmasının ve nakledilmesinin öğrenilmesi.

 

Alt Başlıklar

Asbest atıklarının;

 

 • Toplanması, ambalajlanması, depolanması ve nakledilmesi ile ilgili mevzuat
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin ilgili mevzuat

 

Toplam Ders Saati

1 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

KURS BİTİRME BELGESİ

 

SAYFA SONUNDA EKTEDİR. 

 

 

 

 

EK-5

YENİLEME EĞİTİM PROGRAMI

 

Sıra No

Eğitim Konu Başlıkları

Eğitim  Süresi

1

Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler

1 Saat

2

Asbest ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

1 Saat

3

Asbest ve Diğer Mevzuattaki Değişiklikler

1 Saat

4

Asbest Maruziyetinden Çalışanları Korunma

1 Saat

5

Asbest Sökümünde Çalışma Platformları

1 Saat

6

Asbest Atıklarınının Bertarafı

1 Saat