25.06.2018 15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

Ana Sayfa 25.06.2018 15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU E-DEVLETE GEÇİŞ SEBEBİYLE 15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV BAŞVURULARI İSG-KATİP ÜZERİNDEN ALINACAKTIR. ADAYLAR E-DEVLET KAPISI KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ KULLANARAK İSG-KATİP’E GİRİŞ YAPIP BAŞVURULARINI ELEKTRONİK ORTAMDA TAMAMLAYACAK OLUP BAKANLIĞA EVRAK İLE YAPILAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKIR. İSG-KATİP SİSTEMİNİN DEVREYE GİRECEĞİ 25 HAZİRAN 2018 TARİHİNDEN ÖNCE BAKANLIK EVRAK KAYDINA GİRİŞİ GERÇEKLEŞEN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK OLUP ADAYLAR BAŞVURU SONUÇLARINI İSGKATİP ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLECEKLERDİR. 

1-Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyuru Metni” daha sonra www.csgb.gov.tr/isggm adresinde ilan edilecektir. Yeni Eğitimle A, B veya C İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar

 2- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı adaylarının eğitimlerinin uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim dahil olmak üzere (staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından onaylanmış olması) en geç 15 EKİM 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 15 EKİM 2018 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 7 EYLÜL 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavı ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavı için ilk defa girecek olan adaylar; 25 HAZİRAN 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan duyuruda (duyuru metni için Tıklayınız) belirtilen şartlar altında eğitim programlarına dahil olacaklardır. Yeni Eğitimle A, B veya C İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınavına katılacak bu adayların elektronik ortamdan herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Eğitimlerini 15 EKİM 2018 tarihine kadar başarıyla tamamlayan adaylar doğrudan sınav listesine eklenecektir. Öte yandan, adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını, uygulamalı eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığını…vb) ve sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız. Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınav Türüne Katılacaklar 43- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan Diğer Sağlık Personeli adaylarının eğitimlerinin (uzaktan eğitim, örgün eğitim dahil) en geç 15 EKİM 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 15 EKİM 2018 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 26 EYLÜL 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir. Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınavına katılacak bu adayların elektronik ortamdan herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Eğitimlerini Genel Müdürlükte ilan edilen tarihe kadar başarıyla tamamlayan adaylar doğrudan sınav listesine eklenecektir. Öte yandan, adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları ve sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız. Doğrudan İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar

 4- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b maddesinde belirtilen iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır. Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren imzalı dilekçe (dilekçe örneği için Tıklayınız), lisans diploması örneği ve bilim uzmanlığı belgesi örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir. Doğrudan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar 

5- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-c-3 maddesinde belirtilen üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır. Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren imzalı dilekçe (dilekçe örneği için Tıklayınız) ve lisans diploması örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSGKATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir. Yüksek Lisans ile Doğrudan (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar

 6- 2018-İSG MAYIS DÖNEMİ B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b-2 maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır. Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren dilekçe (dilekçe örneği için Tıklayınız), ön lisans diploması örneği (sadece İSG teknikerleri için), lisans diploması örneği ve yüksek lisans diploma örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSGKATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir. Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerinde Çalışanlar ile İş Müfettişleri 7- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/(2) maddesinde belirtilen kişiler doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır. Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren dilekçe (dilekçe örneği için Tıklayınız), lisans diploması örneği ve hizmet çizelgesi örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.

 27 Temmuz 2015 Tarihinden Önce Başlayan Eğitim Programlarına Kaydolmuş Ve Tamamlamış Olan Adaylardan Eksik Evrakı Bulunanlar 8- 27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolmuş ve tamamlamış olan adaylardan eksik evrakı bulunanlar, İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesinden başvurulacak sınav grubunu seçip “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak evrak son durumunu görüntüleyebileceklerdir. İlgili ekranda inceleme durumu uygun olan adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir. Uygun olmayan adayların ise ilgili ekranda eksik olarak belirtilen evrakları 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE UYGUN GÖRÜLEREK ÖSYM’YE BİLDİRİLEN ADAYLARIN 15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU” NDA BELİRTİLECEK TARİHLER ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR